Det lovmæssige

Ranum Efterskole College
Рen fri og uafhængig skole

Vi tilbyder udviklende aktiviteter og en tryg ramme med fokus på såvel faglig, som personlig trivsel. Her kan du finde livskvalitet, få en sund livsstil og få en udfordrende afslutning på folkeskolen. Vores målgruppe er alle unge med lyst til nye udfordringer og fællesskab.

Aquamarine logo rundt

Formål og Værdigrundlag

 

Stk. 4. Institutionens formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler.

 

Stk. 5.¬†Ranum Efterskole skal tilbyde eleverne udviklende aktiviteter og en tryg ramme med fokus p√• s√•vel det faglige indhold som p√• personlig trivsel. Det h√łrer med til skolens v√¶rdigrundlag at op√łve eleverne til en sund og kvalitetsbaseret livsstil. Derfor tilbyder efterskolen to hovedlinier: natursport og imagination.

 

Natursport er en sammenkædning af naturoplevelse og det at dyrke sport i naturen. Naturen bliver læringsrum, og natursport er det konkrete fag, hvor eleverne udvikler en række generelle kompetencer og færdigheder. Imagination er et overordnet udtryk for kreativ udfoldelse i et fabulerende læringsrum. Imagination er en dannelsesproces, som giver indsigt i livet, og som sætter samtiden i relief.

 

Skolen skal give undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens 9. og 10. klasses pr√łver. Undervisningen i disse fag indg√•r i sammenh√¶ng med de for skolen karakteristiske aktiviteter, s√•dan at praksis og teori opleves sammenh√¶ngende. Det prioriteres h√łjt, at hver enkelt elev f√•r den bedst mulige eksamen i alle fag, b√•de i de mundtlige og i de skriftlige discipliner.

 

Efterskolens hverdag og dagligdag skal s√łge at skabe frirum for elevernes personlige udvikling og styrke deres sociale og demokratiske kompetencer. Skolen skal indg√• som en integreret del af lokalsamfundet og have et n√¶rt samarbejde med relevante lokale uddannelsesinstitutioner og foreninger.

 

Stk. 6.¬†Efterskolens v√¶rdigrundlag er natursport og imagination som et vigtigt samspil mellem kreativitet, kunst, kultur, sport og natur. Skolen vil lade dette samspil og den faglige uddannelse indg√•¬† som √©n samlet uddannelses- og udviklingsproces, der skal s√¶tte den enkelte i stand til at turde s√łge egne gr√¶nser og at udfolde sig s√•vel individuelt som i f√¶llesskabet.

 

Det kr√¶ver viden, fantasi, mod og tolerance at navigere i en kompleks verden. Samspillet mellem linierne natursport og imagination skaber det levende l√¶ringsrum, som kan v√¶re med til at give den enkelte de sociale og faglige kompetencer, der kan v√¶re afg√łrende for at kunne beg√• sig i et levende og dynamisk samfund.

Generel information om Indholdsplan

 

Skolens formål
Ranum Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionens formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler.
Ranum Efterskole skal tilbyde eleverne udviklende aktiviteter og en tryg ramme med fokus p√• s√•vel det faglige indhold som p√• personlig trivsel. Det h√łrer med til skolens v√¶rdigrundlag at op√łve eleverne til en sund og kvalitetsbaseret livsstil. Derfor tilbyder efterskolen to hovedlinier: natursport og imagination.

 

Natursport er en sammenkædning af naturoplevelse og det at dyrke sport i naturen. Naturen bliver læringsrum, og natursport er det konkrete fag, hvor eleverne udvikler en række generelle kompetencer og færdigheder. Imagination er et overordnet udtryk for kreativ udfoldelse i et fabulerende læringsrum. Imagination er en dannelsesproces, som giver indsigt i livet, og som sætter samtiden i relief.

 

Skolen skal give undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens 9. og 10. klasses pr√łver. Undervisningen i disse fag indg√•r i sammenh√¶ng med de for skolen karakteristiske aktiviteter, s√•dan at praksis og teori opleves sammenh√¶ngende. Det prioriteres h√łjt, at hver enkelt elev f√•r den bedst mulige eksamen i alle fag, b√•de i de mundtlige og i de skriftlige discipliner.

 

Efterskolens hverdag og dagligdag skal s√łge at skabe fri rum for elevernes personlige udvikling og styrke deres sociale og demokratiske kompetencer. Skolen skal indg√• som en integreret del af lokalsamfundet og have et n√¶rt samarbejde med relevante lokale uddannelsesinstitutioner og foreninger.

 

Skolens værdigrundlag
Ranum Efterskole har som v√¶rdigrundlag den overbevisning, at det gode liv er at finde i en vekslen mellem individualitet og f√¶llesskab, mellem udfordring og hensyntagen og mellem udfoldelse og tolerance. Vi v√¶rds√¶tter mangfoldighed og forskellighed. Vi l√¶gger v√¶gt p√• at l√¶re – b√•de individuelt og i f√¶llesskaber. Et godt l√¶ringsmilj√ł er karakteriseret ved indbydende omgivelser, selvvirksomhed og arbejdsgl√¶de.

 

Det er derfor skolens grundholdning, at den enkelte elev med sine unikke ressourcer, skal l√¶re at navigere i en kompleks og foranderlig verden. Den enkelte elev skal finde et godt selvv√¶rd gennem personlig udfoldelse og gennem en √łget forst√•else af den personlige interaktion i et forpligtigende f√¶llesskab.

 

P√• Ranum Efterskole indg√•r eleverne i et forpligtende f√¶llesskab, hvor n√łgleord som √•benhed, i m√łde-kommenhed, hj√¶lpsomhed og gensidig respekt er centrale begreber. Vi forventer, at eleverne udviser godt kammeratskab, samt medvirker til at alle, der deltager i skolens liv f√•r en uforglemmelig oplevelse.

 

Ranum Efterskole har rod i et moderne grundtvigsk livssyn, hvor fort√¶llingen skaber et meningsfyldt billede af historien, nutiden og fremtiden. Et billede, hvor den enkeltes fort√¶lling er vigtig for at kunne skabe sin egen identitet og modnes til kaste sig ud i verden med nysgerrighed og fantasi og med indlevelse og ansvarlighed. Fort√¶llingen skal samle momenter til forl√łb og den enkelte elev skal l√¶re at skabe sine egne meningsfyldte fort√¶llinger i livet.

Selvevaluering og undervisningsmilj√ł

 

Ranum Efterskole College har gennemf√łrt selvevaluering af elevers oplevelse af skolen som helhed i perioden 2017-2018.

 

Se unders√łgelse (pdf)

 

Se Midtvejsevaluering (pdf)

 

I perioden 2013-2015 udviklede skolen sig markant og oplevede store forandringer, og af den √•rsag gennemf√łrtes en undervisningsmilj√łvurdering.

 

Se undervisningsmilj√łvurdering (pdf)

 

Endvidere gennemf√łres l√łbende interviews med kontaktl√¶rerne, hvor vi s√¶tter fokus p√• elevtrivsel og udvikling p√• skolen. Her f√łlges op med dialogm√łder i storgruppen, elevr√•det og p√• personalesamlinger.

 

Plan for opf√łlgning p√• undervisningsevaluering
Ledelse, l√¶rere og elevr√•d identificerer centrale temaer i undervisningsevalueringen og udformer handlingsplaner til forbedringer. Disse offentligg√łres i Nyhedsbrevet og der p√¶dagogisk team er tovholdere i at forf√łlge handlingsplanen i praksis.

 

Selvevaluering 17-18 (pdf)

Inklusion

 

P√• Ranum Efterskole College forst√•r vi ordet i dets bredeste forstand. Det at v√¶re inkluderende vil for os sige, at vi vil skabe plads til mangfoldighed og til elever med forskellige baggrunde og behov, fordi vi tror p√•, at det er samspillet med andre, der danner grobund for udvikling. Det er simpelthen et succeskriterium for os, at alle elever f√•r udbytte af undervisningen og deltager i f√¶llesskabet, s√• alle elever f√•r et udbytterigt √•r ‚Äď b√•de fagligt og socialt.
Det er vores holdning og udgangspunkt, at vi vil arbejde med eleverne i den sammenh√¶ng, de optr√¶der i. Vi opererer derfor ikke med s√¶rlige hj√¶lpeklasser, men s√łger l√łbende integrationen. Dette arbejde varetages l√łbende af den l√¶rer, som har ansvaret for inklusionseleverne. Vi har niveaudelt undervisning i fagene dansk, engelsk, tysk, fransk og matematik.

 

Se inklusionsstatus 2018 (pdf)

 

En skriftlig plan

 

Inklusionstiltaget beskrives i en skriftlig plan, som skal evalueres l√łbende hen over √•ret. I denne plan beskrives de tiltag og p√¶dagogiske aktiviteter, som er omdrejningspunktet for gennemf√łrelsen af indsatsen.
Der udarbejdes individuelle aftaler mellem skolen, eleven og for√¶ldrene, som indeholder m√•ls√¶tningen for inklusionen, beskrivelse af inklusionstilbuddet/den s√¶rlige st√łtte samt en plan for evaluering.

 

Hvilken hjælp kan vi tilbyde?

 

Lektiehj√¶lp tilbydes alle hverdage i studietimen. Derudover kan der aftales individuel lektiehj√¶lp/st√łtte samt pr√łveforberedende forl√łb med fokus p√• individuelle behov.
Der kan aftales hjælp til strukturering af elevens arbejde i fagene.
Der kan aftales samtaler med en af skolens pædagogiske personale bl.a. husfeer og husalfer.

Vejledningsindsats

Din fremtid efter Ranum Efterskole College

Peter Kristensen

pk@ranumefterskole.dk

Rikke Wulff Andreasen

rw@ranumefterskole.dk

Anders Brichstein Hansen

aha@ranumefterskole.dk

Mathias Kjær Rathmann

mkr@ranumefterskole.dk

Cecilie Bech Andersen

cb@ranumefterskole.dk

Anne Rogild

ar@ranumefterskole.dk

Studievejledning på Ranum

Alle fra 9. årg. og fra 10. årg. tilbydes studievejledning.

 

Elever fra 10. √•rgang skal i uge 47 i brobygning, se hvilke muligheder du har og hvordan du tilmelder dig under ‚ÄĚValgskemaer og foldere‚ÄĚ. Alle elever¬†bliver pr√¶senteret for forskellige uddannelsesretninger og arbejdsforhold i forskellige arrangementer i l√łbet af vinteren.

 

Hvis man er i tvivl om hvor man skal tage sin ungdomsuddannelse, s√• kan det v√¶re en god id√© at afl√¶gge et bes√łg p√• den/de institutioner man gerne vil vide lidt mere om. En del af ungdomsuddannelsernes informationsm√łder finder sted, imens vi er p√• kulturfagsrejserne, men ofte er de enkelte uddannelser ogs√• meget villige til at lave individuelle aftaler med jer efterf√łlgende.

Personlig vejledning

 

Alle elever skal til en individuel samtale med deres vejleder. Disse samtaler finder primært sted oktober-december. I forbindelse med samtalerne laver vejlederen en Uddannelsesparathedsvurdering Рofte i samarbejde med kontakt-og faglærere.

Ans√łgninger

 

Alle elever skal i forbindelse med uddannelsesvalget udfylde ans√łgning til ungdomsuddannelserne p√• www.optagelse.dk. Proceduren er ikke den samme i 9. og 10. kl., men √łverst p√• denne side kan I se den procedure, der er relevant for jer.

Vejledningsmuligheder for forældre

 

I for√¶ldre er meget velkomne til at kontakte vores vejledere, hvis I har nogle sp√łrgsm√•l eller brug for hj√¶lp i forbindelse med jeres barns uddannelsesvalg. Det kan I nemmest g√łre p√• Skoleplan. Der er ogs√• mulighed for at komme til en personlig samtale med vejlederen, hvis der er behov for det. Alle elever har en personlig vejleder.

Samarbejde

 

Som udgangspunkt samarbejder vi med det UU-center som eleven er tilknyttet i hjemkommunen!

Vigtig dato

 

1. marts 2019 skal alle ans√łgninger v√¶re afsendt elektronisk til det kommende uddannelsessted. Det er jer for√¶ldre, der skal sende den endelige ans√łgning afsted (her skal I bruge jeres NemId).

  • www.ug.dk er en side om alle uddannelser i Danmark. Her finder I ogs√• flere vejledningsv√¶rkt√łjer.
  • www.optagelse.dk er siden, hvor man laver sin ans√łgning til ungdomsuddannelse.

Aktuelle n√łgletal

 

Herunder findes bilag for regnskab og revision. Ved at trykke på links, åbnes de som PDF.

 

 

2019

Har du sp√łrgsm√•l, kan du altid kontakte os her.

Karaktergivning

Karakterskalaens syv trin, målopfyldelse og beståkravet
I det danske uddannelsessystem har vi siden 2006/2007 anvendt 7-trins-skalaen. Den består af syv karakterer fra -3 til 12.

 

Bestået/ikke bestået
Hvis der til en eksamen er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven/den studerende er ikke bestået, når hun/han får karakteren 00 eller -3.

 

Karakterbeskrivelser
Hver karakter i 7-trins-skalaen har sin egen beskrivelse, som fremgår af skemaet nedenfor. Disse beskrivelser skal bruges i alle fag og sammenhænge, når der skal gives en karakterer.
Karakterskalaen har ligesom ECTS-skalaen syv trin:

12 / A

Den fremragende præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende pr√¶station, der demonstrerer udt√łmmende opfyldelse af fagets m√•l, med ingen eller f√• uv√¶sentlige mangler.

10 / B

Den fortrinlige præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

7 / C

Den gode præstation

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

4 / D

Den jævne præstation

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

02 / E

Den tilstrækkelige præstation

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

00 / Fx

Den utilstrækkelige præstation

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

-3 / F

Den ringe præstation

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

Overgangsfrekvens

Link til elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse.

Skolekreds

Vil du v√¶re med i Ranum Efterskole College skolekreds? Vi er en fri og uafh√¶ngig efterskole, som ikke er knyttet til et bestemt politisk eller religi√łst grundlag

Vi bygger p√• det v√¶rdigrundlag, som er beskrevet i skolens vedt√¶gter, og som s√•dan er fundamentet for Ranum Efterskole College. Hvis du kan st√łtte op omkring dette og loyalt er interesseret i at udbrede kendskabet til Ranum Efterskole College, s√• vil vi gerne opfordre dig til at blive medlem af Ranum Efterskoles College skolekreds.

REC’s v√¶rdigrundlag s√¶tter det enkelte individ i centrum i sit eget liv og i respekt for det store f√¶llesskab. I v√¶rdigrundlaget pointeres, hvor vigtigt det er, at vi som individer forst√•r at udvikle os i en global verden med ansvar over for andres og egen udvikling. Samt at vi l√¶rer at s√¶tte os m√•l og tr√¶ffe de valg som kan f√łre os til m√•let. At vi oplever, at der er mening med det vi foretager os og at vi kan bidrage til at andre ogs√• for et godt liv.

P√• REC tager vi dette v√¶rdifokus meget seri√łst og har i hverdagen givet de unge og de ansatte mulighed for at v√¶re med til at forme indholdet i efterskole√•ret i en udstr√¶kning, hvor den enkelte kan komme med forslag til nye profilfag og v√¶re med til at s√¶tte m√•l i hverdagen.

Vi gennemf√łrer 2-3 gange √•rligt en demokratisk valgproces, s√•ledes at den enkeltes ideer og m√•l s√¶ttes i spil i det store f√¶llesskab, og¬†der dannes konkrete praksisf√¶llesskaber omkring bestemte m√•l og interesser. P√• den m√•de sikrer vi, at vi er en skole i tiden og med tiden og udvikler os i et dialogisk samspil med de unge og med hinanden som kollegaer, bestyrelse og skolekreds.

 

Medlemskab af skolekredsen sker ved henvendelse til forstander Olav Storm. Kontakt på tlf. 96 66 44 00.

 

Medlemskabet koster 50,- kr. årligt og opkræves efter bestyrelsens godkendelse af medlemskabet. Indbetales på REG 9202 og KONTONR 1880096431

da_DKDanish