Privatlivs & Cookiepolitik

Privatlivspolitik

Søger du information om Ranum Efterskole College’s cookiepolitik, kan du læse mere længere nede på siden.

Formål

Formålet med Ranum Efterskole College’s persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger du efterlader dig, når du besøger Ranum Efterskole College’s hjemmeside.

Kort om www.ranumefterskole.dk

Denne hjemmeside ejes og drives af Ranum Efterskole College, Seminarievej 23, 9681 Ranum, CVR: 27763227 , Tlf.: 96664400. Kontakt os via e-mail: info@ranumefterskole.dk

Databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via e-mail: info@ranumefterskole.dk.

Formålene med og retsgrundlaget for Ranum Efterskole College’s behandling af dine personoplysninger

Ranum Efterskole College indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg på www.ranumefterskole.dk på to måder:

  • Ved at brugeren selv afgiver oplysninger
  • Ved brug af såkaldte cookies

Ranum Efterskole College’s indsamling af personoplysninger sker inden for rammerne af den gældende lovgivning. Ranum Efterskole College indsamler kun de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til Ranum Efterskole College. Det kan fx være i følgende situationer:

  • du tilmelder dig som elev
  • du indsender dine oplysninger som Forældre/værge ved tilmelding af elev
  • du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev

Ranum Efterskole College’s behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev eller din tilmelding som elev eller værge. I enkelte tilfælde sker Ranum Efterskole College’s behandling af dine personoplysninger på grundlag af dit forudgående samtykke til et eller flere specifikke formål, jf. artikel 6, stk. 1, litra a) i databeskyttelsesforordningen.

Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere.

Ranum Efterskole College bestræber sig på, at dine personoplysninger opbevares inden for EU og EØS.

Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at forbedre brugeroplevelsen på Ranum Efterskole College’s digitale tjenester, f.eks. gennem analyser og målrettede undersøgelser.

Når du besøger www.ranumefterskole.dk indsamler Ranum Efterskole College via cookies information om alle besøg på hjemmesiden. Disse informationer bruger Ranum Efterskole College til at forbedre din oplevelse, vurdere brugen af de enkelte elementer på www.ranumefterskole.dk og til at understøtte vores udbud af det indhold, som du bliver præsenteret for på www.ranumefterskole.dk.

Disse oplysninger bliver ikke sammensat med personoplysninger, som du eventuelt selv har afgivet til Ranum Efterskole College.

Ranum Efterskole College bruger forskellige analyseværktøjer, såsom Google Analytics, der bistår Ranum Efterskole College med at indsamle statistiske oplysninger om brugen af www.ranumefterskole.dk.

Læs mere om Ranum Efterskole College’s cookie-politik længere nede på siden.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har afgivet et samtykke til Ranum Efterskole College’s behandling af dine personoplysninger, fx i forbindelse med din tilmelding som elev eller Forældre/værge eller til Ranum Efterskole College’s nyhedsbrev, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har der derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Hvis Ranum Efterskole College’s behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har også ret til indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i lov om massemediers informationsdatabaser.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt dataansvarlig på Ranum Efterskole College

gdpr@ranumefterskole.dk

Cookiepolitik

Har du nogle spørgsmål i forhold til vores regler er du velkommen til at kontakte os
da_DKDanish