Daglige Rammer

Skolegang

– Der passer til dig !

 

De boglige skolefag er grundlaget for at lære at lære resten af livet. Vi tilstræber inden for rammerne af de formelle krav til 9. og 10. klasse at forny og modernisere læringsprocesserne, så dine personlige læringsmål bliver imødekommet.

 

Efterskolen giver unikke muligheder for at arbejde med fleksible skemaer, projektorientering og tværfaglige forløb. Og vi har mindst lige så store ambitioner på det boglige område, som vi har, når det gælder Imagination og Natursport, og de øvrige fællesaktiviteter.

 

Pædagogisk fokuserer vi på at integrere flere intelligensformer i koblingen af boform, skolegang og aktivitet. Natursport og Imagination rummer således mulighed for udfoldelse både indenfor de inter- og intrapersonelle, kropslige, kommunikative intelligensområder. Formålet er at opnå at styrke den personlige udvikling ved at afprøve og udvikle forskellige læringsformer i et praksisfællesskab.

Klasser

Niveaudelt undervisning

 

Ranum Efterskole er en boglig efterskole med et højt fagligt niveau. Vi vægter de boglige mål lige så højt som de oplevelsesmæssige. Vi niveaudeler holdene på 9. og 10. klassetrin.

 

For os giver det ikke mening, at adskille dannelse og uddannelse, derfor er det skolens mål at tilføre eleverne en række forskellige kompetencer – sociale, natursports- og idrætslige, intellektuelle, kommunikative og følelsesmæssige. Når uddannelse og dannelse følges ad, opnår vi at eleverne får succes, og får lyst til at udvikle sig både personligt og fagligt, samt tage ansvar for sig selv og fællesskabet.

Prøver

Du skal også sætte dig faglige mål!

 

Kravene for at komme på efterskolen er, at man har bestået Folkeskolens 9. klasse eller Folkeskolens 8. klasse. Det er ikke et krav, at man dyrker natursport eller idræt. Den gruppeorienterede undervisning i natursporten varetages af højtkvalificerede undervisere, og i naturen er det kun den enkelte selv, eller gruppen, der sætter begrænsningen for udfordringen.

 

I 9. klasse skal der vælges mellem tysk og fransk. For 10. klasses elever, kan der vælges mellem tysk/fransk og fysik/kemi. Kultur, historie, kristendom og samfundsforhold indgår i MEDBORGERSKAB.

 
Udervisningen veksler mellem klasseundervisning, selvstudie, gruppeundervisning, projektarbejde, foredrag og fællestimer. Derudover er der mulighed for fritidsundervisning i de 2-4 klubber, som tilbydes mandage til torsdage mellem 19-21.00

 

Prøverne prioriteres højt.
Det er vigtigt, at den enkelte elev får den bedst mulige eksamen i alle fag, både i de mundtlige og skriftlige discipliner. Vi tilbyder Folkeskolens Afgangsprøve og Folkeskolens 10. klasses prøve.

Boformer

Trivsel for den enkelte og for fællesskabet er det vigtigste i dannelsestræet. Derfor er den sociale læring, som foregår på et efterskoleophold måske det allervigtigste udbytte du får på et efterskoleophold.

 

Social læring er kort fortalt, at vi gennem samvær, samarbejde og interaktion med andre lærer om os selv. Udvikler et række konkrete og uundværlige sociale færdigheder.

 

Ranum efterskole tilbyder forskellige boformer
Vi har plads til mere end 315 elever i to huse og råder over både enkelt- og dobbeltværelser, samt lejligheder med op til 6 elever.

 

De forskellige boformer er målrettet forskellige udviklingsbehov og tilgodeser, at ikke alle er ens og har de samme behov. Det kan være, at du er i en personlig udvikling, hvor du har behov for at kunne trække dig tilbage i din egen hule, at du har behov for at dele dine tanker med en værelseskammerat, eller at du trives bedst i et mini-bofællesskab i jeres egen lejlighed.

Under alle boformer tager man aktivt del i de daglige pligter på skolen, såsom rengøring, madlavning og oprydning. Hvis du ikke har lært det hjemmefra – så kan du det efter endt ophold !

 

Vi har ikke adskilte drenge og pige gange, men et naturligt fællesskab, hvor der er plads til den enkelte. Måltiderne, hygge på værelserne og samværet i profilfagene giver venner for livet!

 

Sport og aktiviter

I Ranum by har efterskolen adgang til en lang række sports- og hal faciliteter. Det nye Multikulturhus rummer 3 sale til alle former for sport og aktivitet bl.a. springgymnastik, dans, hockey, fodbold, volley, basket, håndbold osv.

 

I centret ligger endvidere et nyt motionscenter som kan benyttes af alle for ca. 120,- kr om måneden.
I Rønbjerg lejer vi os ind i den nye svømmehal, og det giver samtidig mulighed for at benytte badeland og Wellness Centret.

 

 

Skolen tilbyder indenfor et aktivitetsområde på 5 x 5 km:

 • Natursportscenter med Grejbank.
 • Svømmehal i Rønbjerg
 • Multikulturhus med Idrætshal og gymnastiksale
 • Motionscenter
 • Fodboldbaner
 • Centerbane og atletik faciliteter
 • Solarier i Ranum og Rønbjerg
 • Mountainbikes i Rønbjerg og Uhrehøje
 • Klatretårn og –væg i Rønbjerg og Uhrehøje
 • Golf i Løgstør, Gatten, Års mv.
 • Maritimbase i Rønbjerg med moderne sejlbåde, joller,havkajakker, Rib- både, dykning og surf.
 • Tennis- og squashbaner i Rønbjerg
 • Beachvolleybaner i Rønbjerg
 • Fitness og Wellness Center i Rønbjerg
 • Kreativt kunstværksted
 • Musiklokale: Kor og rytmisk sammenspil
 • Bibliotek med netcafe.
 • Computer-stationer med fri internetadgang i fællesrum
  Billard, bordtennis, dart og elevcafe…
Tilmeld dig i dag eller kontakt os hvis du har flere spørgsmål
da_DKDanish