Læsser

TEBO

Tematisk Erhvervs Brobygning og OSO

Ranum Efterskole College har udviklet et nyt projekt til brobygning i samarbejde med UU-Center Vesthimmerland og en række ungdomsuddannelser. Eleverne skal vælge mellem forskellige verdener eller brancher i deres brobygning, hvor de forskellige ungdomsuddannelser samarbejder om at give eleven en realistisk oplevelse af vejen til en bestemt branche.

Erfaringer fra brobygningsforløbet indgår i elevernes Obligatoriske Selvstændige Opgave (OSO), som skrives efter forløbet.

Læs mere om de forskellige verdener nedenfor og se hele forløbet ved at trykke på dette link. TEBO forløbet vælges inden 7. juni på Skoleplan. Du vælger ved at logge på skoleplan under Undersøgelser->Spørgeskema->Tematisk Erhvervs Brobygning og OSO.

Du vælger ved at logge på skoleplan under Undersøgelser->Spørgeskema->Tematisk Erhvervs Brobygning og OSO.

Til forældresamtalerne d. 17. november inviterer vi forældre, som arbejder i de forskellige verdener, til at holde oplæg om deres uddannelse og erfaringer.

IBO præsentation
den blå verden

Maritime fag og sikkerhed. Skibsfører, lods, dykker, reder, marine biolog, maskinmester, søværnet, fiskeri etc.

I samarbejde med: HF Søfart, Martec, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser. Praktikbesøg på maritim virksomhed.

Læs mere

Den blå verden

På MARTEC uddanner vi til den maritime verden, og I vil komme til at opleve en række af de ting, som man møder i denne ”blå verden”.

I vil opleve faget praktisksømandskab, hvor I skal lære at binde forskellige knob, hvilket er en stolt tradition i det maritime, som også bliver brugt på vores Skoleskib ”DANMARK”.

Sikkerhed er også et emne, som gennemsyrer alt, hvad vi laver i denne verden. Derfor skal I blandt andet også en tur i en overlevelsesdragt og en tur i baljen, eller suppen, som vi også kalder havet. J

Herudover tester vi også jeres evne til at kommunikere, for det er også en vigtig disciplin I alle Maritime erhverv. Alt dette foregår på vores Skolehjem, hvor I overnatter og bliver en del af eftermiddags og aftenaktiviteterne, ligesom vores Maritime Studenter (tidligere HF Søfart) elever er det.

den lilla verden

Business, medier og administration. Butik, serviceassistent, sælger, iværksætter, leder, advokat, revisor, shipping etc.

I samarbejde med: HHX (Marketing og Management), HHX (Innovation og Iværksætteri), HHX (sprog), HF, EUD. Praktikbesøg i service- og administrationsvirksomhed.

Læs mere

Den lilla verden

Den lilla verden er handlens og økonomiens verden. Du vil blive præsenteret for emner, aktiviteter og undervisning, der tager sigte på jobs inden for salg og service, økonomi, revision og finansiering, men også iværksætteri og ledelse.

Forløbet vil føre dig rundt i alle aspekter af det merkantile område fra butiksassistent til børsmægler, og du vil både skulle forholde dig til det praktisk-faglige inden for eksempelvis detailhandlen, til det mere teoretiske inden for økonomistyring og virksomhedsledelse.

den musisk-kreative verden

Kunst, musik og drama. Musiker, skuespiller, grafisk design, animation, kunstner, forfatter, make-up artist, frisør og dekoratør.

I samarbejde med: Vesthimmerlands Gymnasium (musik). Praktikbesøg på teater og kreative virksomheder.

Læs mere

Den musisk-kreative verden

Den musisk-kreative verden er altfavnende og der kan arbejdes med kreativitet fra rigtig mange forskellige vinkler.

Forløbet tilbyder blandt andet et intensivt spring ind i animationsfilmens verden, hvor fokus er på dramaturgi og fortællerkultur samt foley med stemningslyde og actionlyde.

Både musikken og medieproduktionen kommer på banen, men forløbet giver også smagsprøver på hvordan nogle fagligheder som eksempelvis frisør og dekoratør er baseret på både håndværket og kreative hænder.

den hvide verden

Sundhed, mennesker og velfærd. SOSU assistent, sygepleje, læge, lærer pædagog, psykolog, fysioterapeut etc.

I samarbejde med: STX, HF, HTX, SOSU, praktikbesøg på sygehus/klinikker.

Læs mere

Den hvide verden

Den hvide verden handler om sundhed, mennesker og velfærd. Ved hjælp af praktiske øvelser vil vi undersøge hvordan kroppen fungerer og udvikler sig, hvorfor vi bliver syge og hvad der kan gøres når der optræder fejl i den menneskelige organisme.

Er kroppen bare en maskine der kan repareres når den er i stykker eller kræver den også terapi og pleje? Kan vi programmere mennesker som robotter eller kræver det mere avancerede tekniker at udvikle hjernen og sindet? Uanset om du interesserer dig for at helbrede kroppen som læge, sygeplejerske eller fysioterapeut, om du ønsker at arbejde som farmaceut i medicinfremstillingen eller hellere vil fokusere på menneskets udvikling og psyke som lærer, pædagog og psykolog, så vil dette forløb give dig indblik i, hvordan man arbejder i de forskellige brancher indenfor sundhedsvidenskab og i velfærds- og uddannelsessektoren.

platinum high tech verden

Science, teknologi og Creator. Ingeniør, programmør, arkitekt, pilot, miljø, tømrer, VVS’er, murer, elektriker, mekaniker.

I samarbejde med: EUX (automatik og proces), EUX/EUD (mekaniker), STX/HF (robotter og matematik), HTX (computerscience og gaming), HTX (industrielt design). Praktikbesøg på produktions- og ingeniørvirksomhed.

Læs mere

Platinium – high tech verden

Platinium er teknologiens verden. Forløbet undersøger, dels hvordan teknologier anvendes i en lang række forskellige arbejdsprocessor fra håndværk og landbrug til ingeniørkunst og forskning, og dels hvordan teknologier konstrueres af eksempelvis smeden eller softwareudvikleren.

Forløbet har en praktisk-faglig og en teoretisk side, og du vil undervejs blive undervist af både faguddannede håndværkere og gymnasielærere. Forløbet tager sigte på jobs inden for en meget bred vifte af brancher, men med et gennemgående fokus på den rolle teknologien spiller.

Ibo

Innovation, bæredygtighed, opgave. Idémager, iværksætter, udfordringer med bæredygtighed, FN’s 17 Verdensmål, IBO award.

I samarbejde med: Forskellige uddannelsesinstitutioner alt efter, hvad din opgave skal omhandle. Praktikbesøg på relevant virksomhed.

Læs mere

IBO

IBO fører dig rundt om implementering af innovative projekter.

Forløbet tager udgangspunkt i tre ting din lyst til at skabe en innovativ verden, en virksomhed der ønsker innovation og i et verdenssamfund der tager udgangspunkt i de 17 verdensmål.

Både du, en virksomhed og en uddannelsesinstitution vil i samarbejde føre dig gennem nogle innovative forløb. Forløbene giver dig nogle værktøjer til at udvikle og give forslag til innovative løsninger, der i praksis kan implementeres i en virksomhed. Du ser i praksis om dine ideer kan bruges. Du får indsigt i hvilke uddannelser der passer til dig.

Dit projekt vil i løbet af foråret blive præsenteret til en landsdækkende IBO Award.

Klik her hvis du har mod på mere læsning om IBO.

den grønne verden

Natur og fødevarer. Dyrepasser, landmand, dambrug, dyrlæge, mejerist, slagter, gastronom, biolog, fødevaretekniker

I samarbejde med: STX/HF (Økologi/genetik/bioscience), Landbrugsskole, EUD (Gastronom/Ernæringsassistent). Praktikbesøg på landbrug- og fødevarevirksomhed.

Læs mere

Den grønne verden

Den grønne verden handler om miljø, landbrug og fødevarer, og hvordan de forskellige interesser kan forenes med hinanden.

Naturen er hårdt trængt og klimaet er i krise, samtidig med at der skal produceres mere og bedre mad til en voksende verdensbefolkning. Samfundet har fokus på dyrevelfærd, økologi og store smagsoplevelser, samtidig med at forbrugerne efterspørger billige fødevarer. Hvordan kan det hænge sammen?

Vil du være med til at løse nogle af disse problemstillinger i fremtiden? Så kan du i dette forløb finde ud af hvordan en landmand, biolog eller dyrlæge arbejder med eller forsker i levende organismer – enten i den frie natur eller i forbindelse med produktion og husdyrhold.

Du kan lære hvordan man som slagter, kok, mejerist eller fødevaretekniker producerer og forarbejder madvarer og hvordan spørgsmålet om bæredygtighed vinder mere og mere indpas i de forskellige brancher.

den internationale verden

Politik, medier og handel. Jurist, korrespondent, journalist, politiker, diplomat etc.

I samarbejde med: HHX (international), STX (politiker- og journalist”spil”). Praktikbesøg på IB Viborg (2 dage).

Læs mere

Den internationale verden

Den internationale verden omhandler problemstillinger på den globale skala. Hvad binder os sammen som mennesker på tværs af landegrænser, og hvilke udfordringer for samarbejde om de store spørgsmål stiller nationale særinteresser og kulturforskelle os i? Forløbet behandler emner inden for kulturforståelse og sprog, politik og international økonomi, og det tager sigte på jobs som korrespondent, jurist og journalist, men også på jobs inden for diplomati og lignende i internationale organisationer som FN og WTO.

Obligatory Careers Project. Only non-danish and English speaking students.

In this project the students explore potential careers which they might be interested in pursuing in the future. With guidance from mentors. School visit at a Danish International IB school.

da_DKDanish