Læsser

Antimobbepolitik

Antimobbepolitik på Ranum

Vi bygger vores fællesskab på gensidig tillid og respekt. Vi støtter den enkeltes frie udfoldelse i respekt for fællesskabet. Derfor har vi klare regler, som giver en tryg ramme og frihed til at dyrke et godt fællesskab.

Den første og vigtigste regel er en positiv forventning
Alle ansatte og elever har pligt til i videste mulige omfang at bidrage positivt til at styrke fællesskabet og skabe et godt læringsmiljø og ophold for alle på Ranum Efterskole College.

Mobning accepteres ikke og det gælder også mobning via medier. Det er vigtigt at skelne mellem drilleri og mobning. Drilleri er en godmodig tilgang til et andet menneske og er med til at give en positiv stemning i det sociale rum. Mobning derimod er en handling, der kan skade et andet menneske fysisk, psykisk eller socialt. Der arbejdes i mobbesituationer med en afsender og modtager, altså handler det ikke om, hvor meget man driller, men om modtageren synes, det er sjovt. Vi arbejder derfor med, at alle elever respekterer hinanden som ligeværdige. Derfor henføres racistiske udtalelser og handlinger også til mobning. Skulle der opstå mobning, vil vi forsøge at løse dette gennem åben dialog parterne imellem. Mobning kan medføre afklaring og hjemsendelse.

 

Forebyggende arbejde i undervisningen

 • Gennem alsidige og varierende voksenstyrede gruppedannelser i det faglige arbejde og fællesskabende aktiviteter ikke mindst i opstarten på holdene.
 • Via italesættelse af værdien af forskellighed i forhold til arbejdsformer, arbejdspræferencer.
 • Via aktiviteter hvor den enkeltes elevs præstationer fremhæves positivt og afmontering af fejfindeperspektivet i fælles opgaveløsninger.
 • V.hj.a. tydelig klasseledelse der fremelsker positive initiativer hos eleverne.

 

Forebyggende arbejde i den frie tid

 • 3 ganglærere på hver gang har kontakten til værelserne og fungerer som kontaktlærere for de enkelte værelser og disse har fokus på alle de opstående værelsesrelaterede konflikter via jævnlige værelses- og kontaktgruppemøder. Som gang ansvarlig laver man opsøgende arbejde i forbindelse med aftenvagter.
 • Kontaktlærerne er tovholdere på elevens trivsel i hverdagen, og via ugentlige kontaktgruppemøder, har mulighed for at sætte forskellige dagsordner som f.eks. digital mobning.
 • Alle elever og personalet mødes hver dag til de fælles måltider i spisesalen
 • Eleverne har faste pladser og er som udgangspunkt placeret familiegruppevis.
 • Alle elever mødes til fællessamlinger, hvor også fælleskabende værdier jævnligt berøres og formidles.
 • Der er altid 7 lærere på vagt om aftenen, hvoraf en findes i hvert hus, mens den sidste står for aktiviteter.
 • Der er hver aften en lang række frivillige aktiviteter, hvor vi opfordrer eleverne til at deltage, ikke mindst, hvis man har følt sig uden for fællesskabet, eller via handlinger har sat sig selv i en situation, hvor man skal genindtræde i fællesskabet.
 • Alle kontaktgrupper skal i løbet af året skabe noget, der giver glæde til andre.
 • På Ranum Efterskole college flytter man som udgangspunkt ikke værelse, men man forsøger derimod at lære at acceptere og leve med den forskellighed, der skaber udfordringer imellem personer på et værelse. Dette arbejde foregår typisk i samarbejde med 2 kontaktlærer eller huskoordinatoren.
 • Der informeres i forbindelse med huslærermøder jævnligt om udsatte elever og der noteres herom i elevlog, så relevante medarbejdere hele tiden er orienteret.
 • Der føres hver aften dagbog for dagen og for særlige hændelser også relateret til elever, der er særligt udsatte.

 

 • Ranum Efterskole college har et netværk under udsatte elever, der består af en kontaktlærer, med støtte fra husets husfe, der er en pædagogisk hånd i huset. Disse personer samarbejder med huskoordinatoren, pædagogisk leder, samt muligheden for at inddrage en eksterne coach for at kortlægge og sikre elevens trivsel.
 • Skolens elevråd har blandt andet til opgave at være opmærksom på trivslen blandt skolens elever og komme med forslag til ideer og aktiviteter, som kan gavne fællesskabet på skolen.
 • Elevrådet opfordres også til at tænke i aktiviteter, der tiltrækker/rammer de elever, der ellers er svære at få med.

Digital adfærd

 • Fagdag i efteråret med fokus på mobning på nettet og social rummelighed
 • Kontaktgruppetid med fokus på digital adfærd.
Har du nogle spørgsmål i forhold til vores regler er du velkommen til at kontakte os
da_DKDanish