IGCSE

IGCSE på Ranum Efterskole College

Ranum Efterskole College udbyder Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Programmet er bygget op omkring en vision om, at eleverne skal udvikle sig til at være ansvarlige, engagerede, innovative og have selvtillid. Disse 4 principper er fundamentet for at kunne begå sig i den internationale verden.

Vi tilbyder en bred vifte af fag inden for Cambridge IGCSE som kombineres efter interesser og kompetencer. Eleverne skal vælge 5 fag.

Læs mere om Cambridge IGCSE.

Fag

Alle fag følger Cambridge IGCSE pensum og specialiserede undervisere underviser på engelsk. Alle fag er tildelt et minimum på 120 undervisningstimer per år.

OBS Siden er under opbygning.

BUSINESS STUDIES

 • Business studies er for dig, som gerne vil lære at forstå, hvordan virksomheder agerer i den offentlige og private sektor. I løbet af undervisningen får du besvaret spørgsmålet om, hvorfor innovation og nytænkning indenfor disse områder er vigtige. Derudover lærer du, hvordan en virksomhed hænger strukturelt sammen, og hvordan den reguleres i forskellige sammenhænge.

BIOLOGY

 • Biology er for dig, der gerne vil lære om dyrs og planters fysiologiske opbygning og økologiske og miljømæssige effekter af menneskelig aktivitet. Faget er praktisk funderet og har fokus pattedyr og frøplanter i lokale og globale økosystemer. Human sundhed dækkes detaljeret, og sundhedseffekter af fattigdom og underernæring er inkluderet.

CHEMISTRY

 • Chemistry henvender sig til elever, der gerne vil opnå bedre forståelse af den teknologiske verden, og hvordan den fungerer i tandem med kemi. Herved udvikler eleven en grundlæggende interesse for videnskab med fokus på uorganisk og organisk kemi.

COMBINED SCIENCE

 • Combined Science er for dig, som gerne vil lære om biologi, kemi og fysik. Du får en forståelse for grundlæggende principper i hvert fag – både gennem praktiske og teoretiske studier – og derudover udvikler du en forståelse for de færdigheder, der kræves hvis man vil fortsætte med studier inden for disse fagområder.

DANSK

 • Obligatorisk undervisning for internationale elever på Ranum Efterskole College hvis modersmål ikke er dansk. Formålet er at give eleven kommunikative kompetencer og indblik i dansk sprog, kultur og arv.

DANSK SOM ANDET SPROG

 • TEKST MANGLER

ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

 • Til eleven som har erfaring med sproget, og som ønsker at styrke sin forståelse og videreudvikle sine akademiske kompetencer. Formålet er at eleven vil få et indgående kendskab til sproget, lære at bruge sproget og få lagt et fundament for en højere videregående uddannelse.

ENGLISH FIRST LANGUAGE

 • Til eleven hvis modersmål er Engelsk. Eleven udvikler evnen til at kommunikere klart, korrekt og effektivt både mundtligt og skriftligt. Han/hun vil få et bredt ordforråd, samt lære korrekt brug af grammatik og skriftlig fremstilling. Eleven vil udvikle generelle analytiske og kommunikative kompetencer.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

 • TEKST MANGLER

FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE

 • Til eleven som ønsker at lære fransk. Formålet er at udvikle kommunikative kompetencer såsom at lytte, læse, tale og skrive fransk. Eleven vil få et kendskab til kultur og civilisation i fransktalende lande.

GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE

 • Til eleven som ønsker at lære tysk. Formålet er at udvikle kommunikative kompetencer såsom at lytte, læse, tale og skrive tysk. Eleven vil få et kendskab til kultur og civilisation i tysktalende lande.

GERMAN 1ST LANGUAGE

 • TEKST MANGLER

GLOBAL PERSPECTIVES

 • Til eleven som gerne vil have et spændende fag, som på tværfaglig vis dækker undervisningsområder fra mange traditionelle fag. Formålet er at udvikle elevens evne til at tænke kritisk og analysere globale problemer fra forskellige perspektiver. Han/hun lærer både at agere i gruppearbejde samt at arbejde selvstændigt og vil udvikle mange relevante studiekompetencer, inkl. rapportskrivning og korrekte kildehenvisninger. 

HISTORY

 • TEKST MANGLER

INTERNATIONAL MATHEMATICS

 • Til eleven som ønsker en profil der komplimenterer IB profilen og som ønsker at tilegne sig solide matematiske evner. Eleven vil lære at udvikle strategiløsninger på åbne problemstillinger og skærpe sine matematiske metoder. Eleven vil også blive introduceret til brugen af ’graf regner’.

MANDARIN AS A FOREIGN LANGUAGE

 • Til eleven som ønsker at lære kinesisk (mandarin). Formålet er at udvikle kommunikative kompetencer såsom at lytte, læse, tale og skrive kinesisk. Eleven vil få et kendskab til kultur og civilisation i kinesisktalende lande.

MARINE SCIENCE

 • TEKST MANGLER

PHYSICAL EDUCATION

 • TEKST MANGLER

SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE

 • Til eleven som allerede kan spansk i forvejen (anbefalet minimum 1 år). Han/hun videreudvikler kompetencer med fokus på mundtlig og skriftlig kommunikation på spansk, at udvikle et større ordforråd og korrekt brug af grammatik. Han/hun vil desuden få et kendskab til kultur og samfund i spansktalende lande.

SOCIOLOGY

 • Til eleven som gerne vil opnå viden og forståelse af sociologi og feltets tilgange til samfundet, inkl. kultur og identitet, familiestrukturer, social ulighed, kriminalitet, uddannelse, m.v. Han/hun vil lære at indsamle, analysere og fortolke forskellige former for data. Desuden vil han/hun udvikle et stort ordforråd på engelsk med fokus på relevant terminologi indenfor sociologi. 

TRAVEL AND TOURISM

 • TEKST MANGLER

Eksamen og certificering

 

IGCSE eksamener i alle fag som markeres på karakter skalaen A* to G. A* karakteren gives for en fremragende præstation. Alle karakterer over F er en bestået eksamen, dog forventes det typisk at eleven minimum har 5 ’C’er for at læse videre ved for eksempel Advanced levels eller IB. Ønsker eleven at læse på en højere videregående uddannelse inden for et eller flere af fagene, opfordrer Ranum Efterskole College til at eleven minimum har ’B’er i sine fag ved eksamen.

 

IGCSE’en er sammenlignelig med den engelske GCSE eller den danske studentereksamen (1.g.), dog med et internationalt perspektiv.

 

Cambridge IGCSE er verdens mest populære internationale kvalifikation for elever i alderen 14 til 16. Den er internationalt anerkendt – både universiteter og virksomheder verden over betragter uddannelsen som en solid basis for fremgang og succes.

Kontakt os for mere information
da_DKDanish