ranumefterskole undervisning

Undervisning

EFTERSKOLE, DANNELSE OG GLOBAL LEARNING

Den boglige undervisning, profil- og valgfagene er tæt bundet sammen med det frie efterskole- og ungdomsliv på rejser, om aftenen og i weekender. Det er i denne helt unikke mangfoldighed af fag, nationaliteter og fællesskab, at vi danner unge voksne. Det bliver til global learning.

DANSK ELLER INTERNATIONALT SKOLEFORLØB?

Vi er én efterskole og eleverne kan vælge imellem en almindelig dansk 9. eller 10. kl., et internationalt forløb på engelsk i 9. kl., 10. kl. eller 11. kl. eller en kombination af de to. Alle elever har 30 boglige lektioner og 12 profilfags- og valgfagslektioner om ugen og skoleåret afsluttes for alle med eksamen eller årsprøve. I profilfag og valgfag er holdene sat sammen efter interesser og ønsker på tværs af dansk og internationalt forløb og årgange.

I undervisningen, fællestimer, aktiviteter og i det ikke planlagte samvær tales både dansk og engelsk på efterskolen. Undervisningen i det internationale forløb foregår som udgangspunkt på engelsk, og alle elever kan vælge at skifte til dansk forløb, som ligger parallelt med det internationale forløb, hvis de ønsker det. Dette kan ske hele skoleåret.

Dansk forløb

danske linjer

9X OG 10X - er gymnasieforberedende og målrettet X-ungdomsuddannelserne f.eks. STX, HHX, HTX. Eleven afslutter alle fag med henholdvis FP9 eller FP10 afgangsprøve og/eller årsprøve. På 9X og 10X har eleven dansk, engelsk, matematik, naturfag, et fremmedsprog, historie, samfundsfag, religion og idræt.

10 PLUS - er også gymnasieforberedende og målrettet X-uddannelserne. På 10 PLUS kan du sammensætte netop dit skema med mange forskellige valgfagskombinationer. Fagene dansk, engelsk, matematik og idræt er obligatoriske, men på PLUS får du herudover 3 valgfag - deraf navnet PLUS.

Internationalt forløb

udenlandsk linjer

CAMBRIDGE - IGCSE OG AS LEVEL - IGCSE er for 14-17 årige og står for ”International General Certificate of Secondary Education”. AS Level er for 15-17 årige og står for ”Advanced Subsidiary Level”. Som IGCSE og AS-level-elev får du både en dansk FP9 eller FP10 afgangseksamen og en international anerkendt uddannelse og et eksamensbevis, som kan bringe dig videre både i Danmark og globalt.

9 IGCSE OG 10 IGCSE - er gymnasieforberedende og målrettet dels et videre forløb i X-uddannelserne og dels et videre internationalt forløb f.eks. på IB eller et senere universitetsforløb på engelsk. Der undervises på engelsk i 5-6 IGCSE fag og på dansk i FP9 og FP10 fagene. Undervisningen tilrettelægges både efter IGCSE læseplaner og fagmålene for folkeskolen. Skoleåret afsluttes med IGCSE eksamen og folkeskolens afgangseksamen.
IGCSE kræver ikke særlige faglige forudsætninger - men det akademiske niveau er højere end et tilsvarende dansk program og du skal være sikker i engelsk tale og skrift.

11 AS LEVEL - er gymnasie- og universitetsforberedende. Forløbet er primært tilrettelagt for internationale elever som hidtil har fulgt et internationalt skoleforløb og som efterfølgende planlægger at vende tilbage til deres internationale og/eller nationale uddannelse. Der undervises på engelsk i 4 AS level fag og på dansk i faget dansk. Skoleåret afsluttes med AS level eksamen og FP10 eksamen i dansk. Det akademiske niveau er højt, og du skal være flydende i engelsk tale og skrift.

FLEKSIBLE SKOLEFORLØB

Det er muligt at kombinere de to forløb. Således kan en elev i dansk 9. kl. vælge f.eks. engelsk og tysk på internationalt niveau og ligeledes kan elever fra internationalt forløb vælge at have f.eks. naturfag eller matematik på dansk.

Niveaudelt undervisning

Alle elever har deres individuelle skema som er tilpasset netop deres skoleforløb, interesse og fremtidige mål. Eleverne er inddelt på 3-4 forskellige niveauer i alle boglige fag og det er muligt at skifte fagligt niveau i løbet af skoleåret. Vores mange forskellige fag, faglige niveuaer og aktiviteter er unikke og sikrer et individuelt tilpasset forløb for alle elever.

INKLUSION OG STØTTE

Vi har rum og tid til alle elever uanset baggrund og behov. Vi tror på, at det er samspillet med andre der danner grobund for udvikling. Vi har to-lærer klasser, individuelle støttelærere og voksen-kontaktlærere. Vi tilbyder særlige forløb til ordblinde og elever med faglige udfordringer. Alle elever har en studietime hver dag, hvor de laver lektier og har mulighed for at søge støtte fra lærerne.

EFTERSKOLE OG HJEM

Det er vigtigt, at der er en god dialog mellem efterskole og hjem - både om det sociale og det faglige. Eleven vurderes fagligt og socialt igennem hele skoleåret og feedback gives løbende til både eleven og hjemmet. Eleven får standpunktskarakterer med en udtalelse i oktober og februar samt årskarakterer i maj.
Vi inviterer forældre og elever til tre forældredage, hvor det er muligt at møde og snakke med kontaktlærere og faglærere.

EN SKOLE FOR ALLE

Det er vigtigt for os, at være en skole for alle - uanset ståsted, oprindelse og faglighed. Vi har som mål, at forbedre hver enkelt elevs faglige niveau og at forberede eleverne til at kunne begå sig lokalt og globalt.

Ranum Efterskole Colleges karakterer

Links til Ranum Efterskole College karakter 2004 -> nu - på Undervisningsministeriet hjemmeside.

IT erklæring

IT erklæringen udskrives og underskrives af forældre og elev. Eleven får udleveret IT kode til netværket, når erklæringen er udfyldt og afleveret.
Erklæringssiden scannes og sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

 

Oversigt over mulighederne på Ranum Efterskole College Ranum Efterskole College Ranum Efterskole College Profilfag Ranum Efterskole College Rejser En International uddannelse Find Ranum Efterskole College Meld dig ind p� Ranum Efterskole College Bestil en rundvisning hos Ranum Efterskole College Ranum Efterskole College p� Facebook Nyheder p� Ranum Efterskole Ny elev p� Ranum Efterskole College L�s mere om Ranum Efterskole College Undervisning p� Ranum Efterskole College Ranum Efterskole College Internationale afdeling. Ranum Efterskole College Profilfag Ranum Efterskole College Rejser Ranum Efterskole College Billeder Ranum Efterskole College Kontakt Image Map
Oversigt over Partnere Oversigt over Partnere

Ranum Efterskole College  *  Seminarievej 23, 9681 Ranum  *  E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  *  Tel: 96 66 44 00  *  Læs op