Evaluering

Selvevaluering og undervisningsmiljø

 

Ranum Efterskole College har gennemført selvevaluering af elevers oplevelse af skolen som helhed i perioden 2017-2018.

 

Se undersøgelse (pdf)

 

Se Midtvejsevaluering (pdf)

 

I perioden 2013-2015 udviklede skolen sig markant og oplevede store forandringer, og af den årsag gennemførtes en undervisningsmiljøvurdering.

 

Se undervisningsmiljøvurdering (pdf)

 

Endvidere gennemføres løbende interviews med kontaktlærerne, hvor vi sætter fokus på elevtrivsel og udvikling på skolen. Her følges op med dialogmøder i storgruppen, elevrådet og på personalesamlinger.

 

Plan for opfølgning på undervisningsevaluering
Ledelse, lærere og elevråd identificerer centrale temaer i undervisningsevalueringen og udformer handlingsplaner til forbedringer. Disse offentliggøres i Nyhedsbrevet og der pædagogisk team er tovholdere i at forfølge handlingsplanen i praksis.

 

Selvevaluering 17-18 (pdf)

da_DKDanish