Nyhedsbrev 31.5.13

Kære læser!
Sol over Ranum Efterskole og masser af liv på plænerne, samt hektiske forberedelser til de mundtlige prøver, har til sammen givet en dejlig efterskoleuge, og en tiltrængt pause mellem de skriftlige og mundtlige prøver. Skemaet har dagligt budt på mulighed for repetition og aktivitetsfag. Mandag til onsdag holdt vi formelt de sidste profilfag og dykkerne benyttede sig af at vandtemperaturen nu er tålelig i Limfjorden. De dykkede ved Rønbjerg og selvom vandet ikke var nær så klart som i Rødehavet, så var det stadig spændende. Hver eftermiddag har der ved siden af tilbud om prøveforberedelse været tilbud om idræt og rigtig mange elever har været aktive til sent ud på aftenen.

Torsdag aften spiste alle på plænen foran hovedbygningen og efterfølgende var en stor flok i Rønbjerg for at tage årets første dukkert.

Sejlerne har også været på vandet hele ugen for at træne til deres praktiske prøve, som afvikles i den kommende uge.
I fællessamlingerne har vi fokuseret på bl.a. information om den mundtlige prøveperiode, og eleverne er instrueret i hvorledes de designer deres eget skema i prøveugerne. Dette gøres elektronisk via hjemmesiden, og eleverne kan vælge mellem bl.a. Prøveforberedelse, prøvedag, wakeboard, surf, sejlads, kajak, yoga, boldspil, svømning, ridning og der er også en rubrik hvor de selv kan formulere aktiviteter og projekter. Det har en gruppe valgt at gøre omkring den store Gallafest, som afslutter skoleåret fredag den 28. juni. I den forbindelse er eleverne i gang med at invitere hinanden som gallapartnere til festen. Det giver altid anledning til nogle sjove episoder med kreative og fantasifulde invitationer. F.eks. en sang på scenen, en buket roser, et banner på gavlen osv. Og det er en god måde at markere et godt fællesskab og venskab.

Pædagogisk har det været en meget fredelig tid, vi har kun oplevet lidt problemer med smugrygning. Mange elever var til karneval i Ålborg, en det ikke sat sig spor i ugens energi. Den lidt løsere struktur og frihed i prøveperioden er en fantastisk mulighed for at få det allerbedste ud af kammeratskabet, og for enkelte er det desværre også en lidt svær tid, fordi de mangler de faste strukturer i hverdagen. Dem vejleder vi og sætter nogle rammer for, så alle kan nyde de sidste tid.

I den kommende uge er der mundtlige prøver alle dage, og mange lærere er ude som censorer. Vi får desuden besøg af 4 gæster fra et svensk gymnasium, som på sigt gerne vil samarbejde med os om elever og rejser. Tirsdag kommer der et TV-hold forbi og optager lidt til årets præsentationsvideo, og temaet er “Hvad laver vi på RE?” – lige fra hygge på værelset til aktivitet og undervisning. Senere på året kommer de igen for at lave en film om elevernes udbytte af deres profilfagsrejser og profilfag i forhold til den personlige dannelse og udvikling.

I sidste weekend var blev faldskærmskurset afviklet med stor succes, i denne weekend springer eleverne tandemspring.

Søndag fra kl. 12 holder vi Nye Elevers dag for skolens 10. elevhold. De nuværende elever er blevet bedt om at møde ind igen kl. 12. – så vi alle kan være med til at tage godt i mod de kommende elever. Performanceholdet og musikholdet skal optræde, og alle kontaktlærerne skal møde deres nye kt.gruppe for første gang. De gamle elever krydser for første gang spor med de nye og det markerer at der nu kun er 1 måned tilbage af dette efterskoleår. Den sidste tid skal nydes og bruges til at danne minder og fællesskab for livet!

Med venlig hilsen og rigtig god weekend!

Olav Storm Johannsen
forstanderda_DKDanish