Linkoban, Yoga og Beatles

Kære læser!
Der sker rigtigt meget på Ranum Efterskole i løbet af en uge: Mandag spillede Linkoban en meget speciel og intim koncert på Imaginationloftet.Tirsdag var der foredrag om misbrug af en konsulent på fællessamlingen. Onsdag kom TV2Nord forbi for at høre elevernes og skolens kommentarer til den varslede Lockout til 1. april. Se indslaget her, og læs orienteringen nedenfor.

Torsdag eftermiddag startede yogaholdet med gæstelærer og interessen er stor. Fredag formiddag gjorde vi forårsrent efter og efter frokost fik vi en fantastisk beatels koncert og foredrag i festsalen.

Åbent Hus og Interview med nye elever.
I morgen lørdag holder vi interview med de nye elever til næste skoleår, hvor weekendeleverne også hjælper med at vise rundt, fortælle om deres ophold og profilfag mv. Samtidig er der dykkerweekend for godt 70 elever. De kommende elever skal bl.a. vælge profilfag til deres 1. periode.

Søndag møder alle elever ind igen kl. 11.00 – Og er med til at præsentere skolen ved Åbent Hus fra kl. 13-17.
Der er kun ca. 20 ledige pladser til næste skoleår, så det er nu at beslutningen skal tages, hvis man vil ansøge om at blive 2. årselev eller sikre sig en plads på Ranum Efterskole i fremtiden.

Spred det gode budskab til naboer, venner og kollegaers unge alle er velkommen på søndag i Ranum

Ny International Cambridge linje.
Den store nyhed til næste skoleår er en ny International klasse med de fem Cambridge fag: English – as Second launguage, Math, Science, Global Perspective, German / French. Det bliver en unik 10. klasse, hvor eleverne kan vælge ikke at gå op til den danske FS10 prøve.

I den kommende uge har vi undervisningsfri fredag, og eleverne må drage af sted torsdag fra kl. 14.30.

Med venlig hilsen og rigtig god weekend!

Olav Storm Johannsen
Forstander

Orientering om lockout varsel.
Som I sikkert har hørt og set i pressen er der varslet konflikt på De Frie skoler område. Det betyder at Ranum
Efterskole også er ramt af lockouten 1. april. Vi har naturligvis fået forældre henvendelser og eleverne er også bekymrede for afslutningen på deres profilfag, rejser og prøver. Hvad det kan betyde for eleverne og skolen er udmærket fortalt i TV2Nord udsendelsen fra i onsdags. Se klippet her.

Medmindre konflikten optrappes, mener vi fortsat at kunne tilbyde eleverne ophold og undervisning i et rimeligt omfang på skolen. Forstander, viceforstander, teknisk – administrativt personale og lærere der ikke er organiseret i FSL
eller Danmarks Lærerforening, er ikke omfattet af Lockouten. Vi vil arbejde på de bedste løsninger situationen taget i betragtning.

Hvis konflikten ender i lockout inden den sidste profilfagsrejse vil det være vanskeligt at gennemføre rejserne – særligt til udlandet, hvis vi ikke får hjælp fra forældre eller andre venner af huset. Vi kan ikke tage stilling til en evt. erstatningsrejse eller kompensation for egenbetaling på nuværende tidspunkt. Der er mange uafklarede spørgsmål, som vi regner med løbende at få svar på fra Moderniseringsstyrelsen, og vi vil informere jer, når vi ved noget mere.
Hvis lockouten sker under en rejse, så er lærere og øvrige på rejsen forpligtiget til at følge ledelsens anvisninger for et forsvarligt tilsyn med eleverne.

Indtil videre fortsætter livet på Ranum Efterskole uændret. Eleverne forberedes og indstilles til prøverne som allerede planlagt. Hvis vi får brug for hjælp til at afvikle rejserne vil vi sende en mail ud.

I er velkomne til at rette henvende over mail, hvis I har spørgsmål til lockouten, og vi vil besvare dem hurtigst
muligt og efter bedste evne.da_DKDanish