Nyhedsbrev 9.3.2012.

Kære læser!
Det har været en meget begivenhedsrig efterskoleuge for alle både elever, ansatte og bestyrelse.
Alle elever har været i biografen enten mandag eller tirsdag eftermiddag i Løgstør for at se filmen Hvidsten gruppen. Det blev en bevægende og stor oplevelse for alle!
Onsdag aften spillede Wafande på Imagination loftet og løftede stemningen til et historisk niveau. Dagen efter var der autografer på sko, arme og på den nye Hall of Fame på Imagination loftet.

Pædagogisk har det været en fin uge, hvor der har været arbejdet intenst i bogfagene og hvor eleverne fik deres udtalelser og karakterer i OSO og projektopgave. Niveauet har været lidt svingende, men overordnet ligget højt for de fleste. Om aftenen har der været godt gang i hygge og aktivitet. Det har været trænet floorball op til nordjyske mesterskab og i de lune aftentimer har der været boldspil på plænen. Torsdag aften var der 4 piger, som skyldte fællesskabet en tjeneste og lavede lagkager til alle.

Det internationale fokus rykker ind i efterskolen.
Bestyrelsesrepræsentanter og ledelse har i weekenden været på Efterskoleforeningens årsmøde og vi fik stor tilslutning til et forslag om at arbejde for at etablere et internationalt sekretariatsfunktion i efterskoleforeningen. Initiativet skal bl.a. styrke sigtet mod at bringe verden ind i Efterskolen.
Tirsdag aften holdt vi bestyrelsesmøde og vedtog at starte en ombygning af den øverste etage på mellembygningen. Her indretter vi en international efterskoleafdeling med 40 sengepladser hovedsageligt tiltænkt unge fra andre nationer. Det bliver et flot og spændende projekt, som er forholdsvist enkelt at gennemføre i foråret. Vi overdækker taget på mellembygningen og laver en kvist på østsiden. De mest belastende arbejdsopgaver forsøges gennemført i uge 16, hvor vi er ude at rejse.  Ombygningen er klar til skolestart i august og der er optaget elever både fra flere lande.

Vi rykker ud i efterskoleverdenen for at spejle egen praksis og samle inspiration.
I dag, fredag, har hovedparten af medarbejderne været på den første erfaringsekspedition til en anden efterskole. Vi besøgte BGI Akademiet og fik en fantastisk oplevelse og indsigt i hvordan en anden ”stor” efterskole fungerer. Tusind tak til alle lærere, ledere og andre ansatte på BGI for en lære- og oplevelsesrig dag.

BGI køkkenet fik sidste år ”Årets kantinepris”.
Mens hovedparten af alle ansatte var på Erfa-tour arrangerede årets praktikanter en flot temadag omkring temaet sundhed.

Temadag om Sundhed.
Mens lærerne var afsted på Erfa-tur, holdt resten af skolen emnedag om “Sundhed”. Emnet var delt i 3 temaer: 1: Fysisk, 2: Social og 3: Psykisk. Efter en kort intro i Festsalen, roterede grupperne til de 3 temaer, med gode og kompetente oplag fra vores tidligere praktikanter Nanna og Jonas, flankeret af 6 medstuderende. De deltagende elever gik positivt og konstruktivt til oplæggene. Ros fra de lærerstuderende.

Svømning her er vore overordnede formål, at det skal være glad og sjov motion, hvor vi hver gang har en obligatorisk del der enten kan have “Svømme-karakter” eller leg og fællesskabsskabende karakter. Herefter en fri del, hvor der kan tæskes baner, øves udspring fra 1- og 3-meters vipper, leges, tonses og hygges.
Desuden er det meningen, at der på rigtig Ranum-vis, skal være mulighed for at eleverne selv er med til at skabe indholdet.

Denne Torsdag var det Erik D. der stod for at afvikle legen “Haj og småfisk” på det dybe vand. Historien er jo egentlig trist, de små fisk bliver “spist”, men dog alligevel omdannet til hajer, så imagination er også inddraget. Herefter stod den på “Ståtrold” i den lave ende. Næste gang bliver det elevbestemte element med tur i søen udenfor, så der får vi også dækket Natursport.

I den kommende uge. I denne weekend er der bryllupsfest og i den kommende uge er der udover boglige timer, profilfag og valgfag også en rigtig god koncert tirsdag aften med Hannah Schneider. På onsdag er der for første gang velgørenhedsmiddag med elevforedrag fra Nepal, Ghana og Indien rejserne. Se invitationen i sidste uges Nyhedsbrev – nedenfor og husk at reservere plads.

Det bliver en fantastisk uge, som ender med at forældrerådet i samarbejde med elevfestudvalget arrangerer en elevfest. Der var sidste tilmelding i mandags og over 200 elever deltager!

Med venlig hilsen og rigtig god weekend

Olav Storm Johannsen
Forstanderda_DKDanish