Nyhedsbrev 2. september

Kære læser!

På trods af at resterne af Hurricanen Irene i starten af ugen blæste hen over Ranum og Rønbjerg, så har det været en dejlig uge med bl.a. Wook-middag inde i kantinen, grillaften i Sydhaven, klubber om aftenen, Kontaktgruppe-eftermiddag og et super godt foredrag med Anders Kofoed Pedersen fra TravelApe.dk. Anders satte ord på udfordringerne ved at være efterskoleelev og teenager, og forstod virkelig at nå hver enkelt elev med sin fantastiske energi og klare pointer. Det er 6. gang Anders gæster Ranum Efterskole og han samler hver gang hele skolen omkring en fælles bevidsthed, hvor alle føler ansvar for at tage sig af hinanden og styrke fællesskabet.

Der har været godt gang i profilfagene igennem ugen. Danserne har optaget en fin video af deres træningssessions ( Se facebook) og i Design er eleverne ved at være færdige med deres Art-chair projekt. I Medie arbejdes med et designkoncept til RE butikken og mange andre spændende kreative opgaver. I løbet af ugen har vi også arbejdet med at forny RE Profilavisen, så den er klar til uddeling i næste uge. Avisen sætter fokus på Ranum Efterskole, den boglige undervisning, profilfagene, samværet og elevernes oplevelser i løbet af året. Der er flere nyheder og specielt det nye profilfag Cirkus Imagination vil skabe en del opmærksomhed. Faget samler de kreative fag i et fælles projekt og eleverne vil få mulighed for at prøve kræfter med akrobatik, jongelering, linedans, performance og klovneri. Vi har etableret et samarbejde med cirkusfabrikken omkring gæstelærere og cirkusskoler i Europa. Læs mere om det nye profilfag i avisen, når den udkommer i næste uge.

Pædagogisk
har vi også haft et mindre cirkus og behov for at finde frem til en åbenhed og stå sammen. Onsdag blev der fjernet 4 mobiltelefoner fra et kontor og det ser ud til, at der florerer flere lærernøglesæt blandt eleverne. Nøglerne er formentlig overleveret fra tidligere år, men kan skaffe adgang til f.eks. kontorene. Det er spændende, men også absolut alvorligt. Mobiltelefonerne og et sæt er dukket op og vi forventer nu, at de sidste 2 sæt afleveres senest tirsdag morgen. Alternativet er, at vi skal bruge rigtig mange penge på at skifte låse og nøglesystem på skolen. Vi satser på at kunne have tillid til, at eleverne står sammen om at nøglerne kommer tilbage!

I den kommende uge er der hovedsageligt fokus på de boglige fag og det forestående folketingsvalg.

Fredag d. 9. september inviterer Ranum Efterskole til et åbent vælgermøde 

kl. 10-12 i Festsalen.

Vælgermødet er naturligvis for vores egne elever, men alle andre interesserede er meget velkomne til at deltage, stille spørgsmål til kandidaterne og lytte med.
Det er lykkedes at få samtlige partier til at deltage og næsten alle partier har valgt at prioritere vores vælgermøde så højt, at de sender deres Himmerlands-kandidat. Blandt disse kandidater er der flere nuværende folketingsmedlemmer (Markeret med ”MF”). I skrivende stund mangler vi stadigvæk at sætte navn på Liberal Alliances kandidat, men de øvrige er:

Socialdemokraterne: Flemming Møller Mortensen (MF)
RV: Leon Sebbelin (Folketingskandidat i Mariagerfjord)
Konservative: Dorte Jepsen
SF: Pernille Vigsø Bagge (MF)
DF: Rikke Karlsson
KD: Jens Ove Kjeldsen
Venstre: Per Bisgaard (MF)
Enhedslisten: Stine Søby Kristensen

Denne fredag ankommer en gæstelærer fra Kina, som skal bo og arbejde på skolen i de næste måneder. Vi laver en præsentation i et senere nyhedsbrev.
Søndag aften er der møde i det frivillige forældreråd, hvor repræsentanter fra sidste skoleårs forældreråd og elevfestudvalg kommer og fortæller om deres erfaringer. Mødet holdes kl. 19 i kantinen i Seminarihuset.
Torsdag rejser undertegnede til Kina for at skabe kontakter til profilfaget Kina og etablere et samarbejde med AFS i Beijing, så kinesiske unge kan komme til Ranum, og vi kan rejse til Kina. Den pædagogiske ledelse varetages af Ib Christensen, Niels Kjær og pædagogisk team.

Fredag eftermiddag og lørdag er der Søskendeweekend. Der er tilmeldt ca. 60 søskende og sammen med eleverne planlægger vi en hyggelig weekend. Lørdag eftermiddag er der Cirkus Imagination, med gæstelærere fra Cirkusfabrikken. Vi slutter Søskendeweekenden af med en Cirkusforestilling 15.15. Alle er velkomne! Se nærmere info i Nyhedsbrevet på fredag.
Det bliver en rigtig god uge!

Med venlig hilsen og god weekend til alle!

Olav Storm
forstanderda_DKDanish