Nyhedsbrev den 19.august

I dag er der stille på Ranum Efterskole, kun 4 elever er tilbage, og alle øvrige er hjemme for at få et break efter næsten 14 dages fuldt program. Det har været en rigtig god opstart, og eleverne har vist, at de vil Ranum Efterskole 100%. Den første uge gik hovedsageligt med at præsentere eleverne for skolens hverdag og struktur. I den sidste uge har vi så afprøvet om rammerne, skemaet og eleverne fungerede sammen, og det har vist sig at både holddelingen, de 250 individuelle skemaer og dagsrytmen faktisk kører rigtigt godt.
Tak til alle forældre og venner, som har sendt store og små pakker og breve. I har helt bestemt hjulpet meget til at gøre starten blød, sød og behagelig! Bliv endelig ved med at sende lidt godt ind imellem!


Sidste uge
gled over i den nye uge med et brag af en Introfest fredag aften, hvor eleverne pyntede kantinen op til højeste standard nogensinde. Forud for festen havde eleverne trukket en date i det andet hus, og selvom det ikke var alle der fandt sammen, så blev den fælles fotografering en festelig start på Introfesten. Middagen havde temaet “Lady og vagabonden” og efter at have trillet med  kødbollerne, så mødtes alle til dans og en lang række kontaktgruppepræsentationer i festsalen. Lørdag var der profilfagsdag, hvor der var god tid til at være sammen omkring aktiviteterne og om aftenen samledes eleverne i Verdensrummet og festsalen til biograf og hygge. Søndag fik eleverne IT undervisning og blev koblet på internettet, Moodle ( undervisningsplatform ), printer og elev-serveren.

Mandag til torsdag har budt på almindelig boglig undervisning om formiddagen og om eftermiddagen har der været fuld fart over feltet i de mange profilfag. Sejlerne sluttede de første dage af med at deltage i kapsejladsen i Rønbjerg og fik en fin 3. plads. Tirsdag aften var der Seminariehusaften, hvor Kærhusets elever besøgte deres nye venskabsværelser.

Pædagogisk har vi igen oplevet, at eleverne på tværs af det helt store fællesskab og mellem husene, kontaktgrupperne og i undervisningsholdene har formået at finde mindre fællesskaber med plads til den enkelte. Det giver en god ro og styrker fællesskabet. Der har kun været mindre problemer med hjemvee og det er blevet klaret i et tætsamarbejde mellem kontaktlærer, hjemmet og husfeerne. Tirsdag formiddag holdt vi en fællessamling på Imaginationloftet. En elev underholdt først solo på guitar, og fik et bragende bifald. I tråd med denne start fulgte undertegnede op med et oplæg omkring skolens værdigrundlag med fokus på betydningen af at udvikle sig selv i et forpligtigende fællesskab. Vi talte om det at få friheden og tilliden og forvalte den positivt, samt hvor vigtigt det er at turde sætte sig mål og gå ind i et fællesskab om at udfolde sig sammen i f.eks. dagligdagen, i undervisningen, samt i profilfagene og på profilfagsrejserne igennem skoleåret.
Baggrunden for oplægget var det store gavlbillede på Imaginationloftet og da eleverne forlod salen gik de forbi forvandlingsspejlet bag den hemmelige dør. Nu har de set sig selv i øjene og mange vil tænke på denne oplevelse og måske se en forskel når vi afslutter skoleåret med at se sig selv i øjnene i Livstræets spejl igen.

Mobiltelefonen er for de fleste et stærkt symbol på frihed og selvstændighed. Vi har i de første to uger ikke haft mobiler på skolen og i de to uger har eleverne og vi mærket, at det har haft en positiv effekt på samværet. Det var tanken, at eleverne skulle aflevere deres mobil igen på søndag for yderligere 2 uger, men vi har besluttet at vise eleverne den tillid og anerkendelse, at de må beholde deres mobil fremover. Eneste betingelse er, at de accepterer den mobilkultur, som er aftalt på skolen. Samt at de viser de ansvarlighed overfor de pligter der også er i efterskolehverdagen omkring oprydning og rengøring. Nu har eleverne derfor deres mobil og det øger også sikkerheden på profilfagene, på hjemrejsen og særligt ifht. nattevagt tilkald.

I den kommende uge møder eleverne ind igen fra kl. 17.00 søndag aften. Da det er første gang i dette skoleår, skal vi huske at skrive, at det forventes at eleverne har spist aftensmad hjemmefra. I løbet af ugen er der boglig undervisning og profilfag. Mandag aften starter de mange nye klubtilbud til eleverne om aftenen, og der er tilbud om lektiecafe i Kærhuset.

Torsdag er der en stor dobbelt live-rockkoncert med den amerikanske sangerinde Roxy Batz og Warhound.

Søndag aften er der første møde for det frivilige forældreråd kl. 19.00 i Kærhuset. Jeg har inviteret de forældre, der har afleveret en interesseseddel, men skulle der være flere interesserede, så er I meget velkomne til at komme eller sende en mail.

Vi glæder os til at se alle igen til en god uge!

Med venlig hilsen
Olav Storm
Forstander.

NB. Husk at bestemme, hvor næste weekend skal holdes inden søndag aften, og husk at melde jer til Søskendeweekend den 9.-10. september.

Se rigtig mange billeder på vores facebook profil!da_DKDanish