Din fremtid efter Ranum Efterskole

Hent seneste vejledningsmateriale her.

 

Vejledningsfolder 9.kl. 15-16 DK PDF – Historisk

Vejledningsfolder_9.kl._IGCSE 15-16 – Historisk

Vejledningsfolder_10.kl. 15-16 – Historisk

Vejledningsfolder_10.kl. IGCSE_15-16 Historisk

 

Erhvervsvejledning på Ranum Efterskole

Alle fra 9. årg. og fra 10. årg. tilbydes erhvervsvejledning.

 

Elever fra 10. årg.(Skoleåret 2015/15)

Historisk skal i brobygning i uge 49 eller uge 50. Eleverne skal senest 6 uger før vælge hvilket
brobygningstilbud man vil ønsker. Tilmelding foregår i samarbejde med vejlederen. Al brobygning
skal foregå således, at eleverne kan opholde sig på skolen! Ellers kan tilskuddet til efterskole mistes.

 

Elever fra 10. årg.(skoleåret 2016/17)

Skal i på torsdage i september 2016 i brobygning hver torsdag.  Eleverne skal senest 1. juni vælge brobygning Elever indskrevet senere end 1. juni skal vælge brobygning i starten af august 2016.
Tilmelding foregår i samarbejde med vejlederen. Al brobygning
skal foregå således, at eleverne kan opholde sig på skolen!
Der afholdes enkelte brobygningsdage i november hvis der skulle opstå behov. Tilmelding via skoleplan

 

Eleverne i 9. årgang (Skoleåret 2015/16 og 16/17)

får i en introduktion til ungdomsuddannelserne. Der er ikke planlagt
praktik eller besøg på uddannelsesinstitutioner. Der henvises i stedet til lokale foranstaltninger i elevens
hjemmeområde i løbet af januar og februar.

 

Alle elever bliver præsenteret for forskellige uddannelsesretninger og arbejdsforhold i forskellige arrangementer i løbet af vinteren. Hvis man er i tvivl om hvor man skal tage sin ungdomsuddannelse, så kan det være en god idé at aflægge et besøg på den/de institutioner man gerne vil vide lidt mere om. En del af ungdomsuddannelsernes informationsmøder finder sted, imens vi er på kulturfagsrejserne, men ofte er de enkelte uddannelser også meget villige til at lave individuelle aftaler med jer efterfølgende.

 

Vejledningsmuligheder for forældre

I forældre er meget velkomne til at kontakte vores vejledere, hvis I har nogle spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med jeres barns uddannelsesvalg. Det kan I nemmest gøre på Skoleplan. Der er også mulighed for at komme til en personlig samtale med vejlederen, hvis der er behov for det. Alle elever har en personlig vejleder – se hvem længere ned på siden.

 

Personlig vejledning

Alle elever skal til en individuel samtale med deres vejleder. Disse samtaler finder primært sted december-februar. I forbindelse med samtalerne laver vejlederen en Uddannelsesparathedsvurdering – ofte i samarbejde med kontakt-og faglærere.

 

Ansøgninger

Alle elever skal i forbindelse med uddannelsesvalget udfylde ansøgning til ungdomsuddannelserne
på www.optagelse.dk. Proceduren er ikke den samme i 9. og 10. kl., men øverst på denne side kan I se den procedure, der er relevant for jer.

 

Samarbejde

Som udgangspunkt samarbejder vi med det UU-center som eleven er tilknyttet i hjemkommunen!

 

Vigtig dato:

1. marts 2016 skal alle ansøgninger være afsendt elektronisk til det kommende uddannelsessted. Det er jer forældre, der skal sende den endelige ansøgning afsted (her skal I bruge jeres NemId).

 

Vejledere

 

Rikke Wulff Ranum EC Peter Kristensen web Anders Hansen Ib Christensen
Rikke Wulff Andreasen
Almen 9. kl.
rw@ranumefterskole.dk
Peter Kristensen
Almen 10. kl.
pk@ranumefterskole.dk
Anders Hansen
Almen 10. kl.
aha@ranumefterskole.dk
Ib Christensen
IGCSE 9. og 10. kl.
ic@ranumefterskole.dk

 

 

Almen 9. kl. – Rikke Wulff Andreasen (RW)
Almen 10. kl. – Peter Hedegaard Kristensen (PK) og Anders B. Hansen (AHA)

 

IGCSE 9. og 10. kl. – Ib Christensen (IC) og Matthew Danaher (MD)

 

Websider om uddannelse på nettet

 

www.ug.dk er en side om alle uddannelser i Danmark. Her finder I også flere vejledningsværktøjer.
www.optagelse.dk er siden, hvor man laver sin ansøgning til ungdomsuddannelse.

 

da_DKDanish