Værdigrundlag

Ranum Efterskole – en fri og uafhængig skole

Ranum Efterskole tilbyder udviklende aktiviteter og en tryg ramme med fokus på såvel faglig, som personlig trivsel. Her kan du finde livskvalitet, få en sund livsstil og få en udfordrende afslutning på folkeskolen. Vores målgruppe er alle unge med lyst til nye udfordringer og fællesskab.

Ranum Magasinet

Ranum Efterskole College har fokus på den enkelte elev i respekt for fællesskabet, og sammen skaber vi et unikt efterskoleår.

 

Læs seneste Ranum Magasinet (Gå til ISSU bladre-PDF)

Ranum_ProfAvis_1819DK_A4_FINAL
Aquamarine logo rundt

Ranum Efterskoles formål og værdigrundlag

 

Stk. 4. Institutionens formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler.

 

Stk. 5. Ranum Efterskole skal tilbyde eleverne udviklende aktiviteter og en tryg ramme med fokus på såvel det faglige indhold som på personlig trivsel. Det hører med til skolens værdigrundlag at opøve eleverne til en sund og kvalitetsbaseret livsstil. Derfor tilbyder efterskolen to hovedlinier: natursport og imagination.

 

Natursport er en sammenkædning af naturoplevelse og det at dyrke sport i naturen. Naturen bliver læringsrum, og natursport er det konkrete fag, hvor eleverne udvikler en række generelle kompetencer og færdigheder. Imagination er et overordnet udtryk for kreativ udfoldelse i et fabulerende læringsrum. Imagination er en dannelsesproces, som giver indsigt i livet, og som sætter samtiden i relief.

 

Skolen skal give undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens 9. og 10. klasses prøver. Undervisningen i disse fag indgår i sammenhæng med de for skolen karakteristiske aktiviteter, sådan at praksis og teori opleves sammenhængende. Det prioriteres højt, at hver enkelt elev får den bedst mulige eksamen i alle fag, både i de mundtlige og i de skriftlige discipliner.

 

Efterskolens hverdag og dagligdag skal søge at skabe frirum for elevernes personlige udvikling og styrke deres sociale og demokratiske kompetencer. Skolen skal indgå som en integreret del af lokalsamfundet og have et nært samarbejde med relevante lokale uddannelsesinstitutioner og foreninger.

 

Stk. 6. Efterskolens værdigrundlag er natursport og imagination som et vigtigt samspil mellem kreativitet, kunst, kultur, sport og natur. Skolen vil lade dette samspil og den faglige uddannelse indgå  som én samlet uddannelses- og udviklingsproces, der skal sætte den enkelte i stand til at turde søge egne grænser og at udfolde sig såvel individuelt som i fællesskabet.

 

Det kræver viden, fantasi, mod og tolerance at navigere i en kompleks verden. Samspillet mellem linierne natursport og imagination skaber det levende læringsrum, som kan være med til at give den enkelte de sociale og faglige kompetencer, der kan være afgørende for at kunne begå sig i et levende og dynamisk samfund.

da_DKDanish