Ranum Højskole

Gør en forskel og lev livet!

Ranum Højskole er målrettet unge, som har lyst til at gøre en forskel for andre, for selv at få en fantastisk meningsfuld oplevelse og leve livet! Vi planlægger allerede i foråret 2023 det første kursus i samarbejde med Oceans of hope højskole.

Målet for kurset er at sejle som gast ombord på sejlskibet Oceans Of Hope kunne hjælpe f.eks. sklerose ramte med at få en oplevelse til søs.
Kurset forbereder dig også til at være gast på et langtursskib, så du er klar til at sætte kursen mod fjerne kyster.

Kurset foregår på Næsbyhus, ca. 2 km fra Ranum Efterskole College, og på Rønbjerg Havn, hvor vi har vores maritime base med 10 ens både og en stor kapsejladsbåd (Matcher 37). I Næsbyhus er der forskellige værksteder bl.a. metal, motor, træ og syning. Udover fællessal, spisesal, musik og kreative lokaler, så er der også et stort ude område med sportsplads, shelters og bålsted.  
For at kunne udleve den blå drøm lærer kursisterne praktisk sejlads, teori til duelighedsbeviset eller Yachtskipper 3, radiokursus, sejltrim og får kendskab til motor, samt vedligeholdelse af et skib.
Kurset indeholder også dannelsesfag som højskolesang, psykologi, filosofi, rejseprojekt og en række valgfag. De sidste 2 uger af kurset forventes det at kursisterne indgår i besætningen på Oceans Of Hope i en uge og en uge om bord på Matcher 37. Ranum Højskole er et pilotprojekt, og det forventes at kursisterne også tager del i madlavning, rengøring og arrangerer aktiviteter i fritiden.

Pris & indhold

Kursuspris 28.500 kr.

Tilmeldingsgebyr 1.000 kr. betales ved tilmelding og dækker administration.
Kursets varighed er 12 uger.

Kursusprisen indeholder:

10 ugers undervisningsforløb i almen og maritime fag, samt aktiviteter og udflugter.

2 ugers sejladstogt med Matcher 37 og Oceans of Hope
Lån af sejlertøj og materialer til undervisning i duelighed og VHF mv.

Ophold på Ranum Højskole i Næsby i 2-3 personers rum.

Kost 7 dage om ugen med 3 hovedmåltider og frugt til mellemmåltider.

Kursisterne deltager i det praktiske omkring måltiderne og rengøring.
En Ranum Højskole hoodie og T-shirt.

Kurset inkluderer ikke:
Duelighedsbevis – prøvegebyrer
Radiocertifikat
Heltids ulykke- og ansvarsforsikring

Betalingen sker i 2 rater:

1. rate ved indmelding, senest den 14. april.

1. maj.
Hvis kurset afbrydes i utide forfalder 2 ugers ekstra betaling, og restbeløbet refunderes.

Skolens konto er Sparekassen Danmark reg. 9070 konto 1880096431.

Kursusstart den 16. april og slut den 8. juli 2023.

Ring 96664400 for yderligere information.

da_DKDanish