Nyhedsbrev 11.05.14 – 10 års jubilæum

Kære læser!

Den smukkeste tid på året er i maj måned, hvor både eleverne og træerne blomstrer. Den 2 maj hejste vi flaget og fejrede officielt Ranum Efterskoles 10. års fødselsdag. Det er nemlig 10 år siden, at bestyrelse, lærere og borgmesteren tog det første spadestik til Ranum Efterskole og for alvor startede etableringen af spisesal og fællessal i mellem Kærvej 6 og 8. Den dag blev det virkeligt for initiativgruppen, snart kunne de kommende ansatte og elever se en efterskole vokse frem af det tidligere kollegium.

Vi fejrede dagen med lancering af skolens nye logo og profil – Efterfølgende blev en mærkesten indviet. Stenen markerer Et sted i midten, som er den leksikale betydning af “Ranum” iflg. Gyldendals encyklopædi. Samtidig er mærkestenen også med til at markere et fælles omkring skolen, der kan ikke være et centrum uden at der er en cirkel omkring dette. Og vi har af samme metal som mærkestenen støbt 200 venskabsplader, som skal bringes ud til alverdens venskabsskoler og organisationer i hele verden over de næste år.

Vi har naturligvis ikke patent på at være centrum i Danmark eller verden, selvom vi har navn efter det. Og det er helt utilsigtet og grebet ud af en tilfældig sammenhæng, hvis nogen skulle se mærkestenen som en kommentar til debatten om udkants Danmark og debatten om centerbyer mv. 🙂 Fødselsdagen blev også fejret med en god middag, RE Logokage og naturligvis en række taler.

Aftenen blev rundet af med en super koncert af Ivan Petersen trio.

I løbet af ugen har alle elever været til skriftlige prøver i FS10 og FSA, samt Cambridge prøver. Prøverne er forløbet godt og med et godt engagement fra eleverne.

Prøvetiden er både en belastning og en befrielse for mange elever og om aftenen har der været fokus på hygge og fællesskab. Bl.a. har eleverne skrevet på deres Mindebog, Blå bog. Det summer af gode historier og lidt hemmelighedskræmmeri i kontaktgrupperne, og i de kommende uger tages billeder af alle kontaktgrupperne til fællessiderne.

Mobilfrit fællesskab i 2 uger: I gennem et par uger har vi sat fokus på mobiltelefonernes indflydelse på oplevelsen af fællesskab, og en spørgeundersøgelse viste at godt halvdelen af eleverne bruger deres telefon, mens de er sammen med andre i kontaktgruppen, ved spisning, i festsalen og i undervisningen. Både elever og lærere har bragt emnet op til debat, og derfor har vi i pædagogisk udvalg iværksat et forsøg, hvor vi vil opfordre eleverne til at have deres mobil på værelserne i de næste 2 uger. Så kan vi måske opleve lidt af den intensitet, der var i de første mobilfri uger af skoleåret. Der er tale om et forsøg og vi vil også evaluere det med elever og ansatte efter de næste par uger.

Denne Youtube video sætter forsøget i et poetisk perspektiv.

I den kommende uge er der igen prøver og optakt til de mundtlige prøver. Vi har ligeledes forberedelser til Forældre- og søskendeweekenden den 23-24. maj, hvor eleverne skal være med til at give deres familier en oplevelse af efterskolelivet, samt fremlægge deres seneste profilfagsrejser.
Lørdag den 24. maj kl. 14.00 har vi en fødselsdagsgave til alle nuværende teenagere og forældre. Vi har inviteret hjerneforsker og foredragsholder Ann-Elisabeth Knudsen komme og fortælle om hvorledes man tackler at flytte hjem igen efter et efterskoleår med udsyn og erfaringer fra hele verden og 300 venner. Tilmelding via Skoleplan.

Musikeleverne er også ved at gøre sig klar til Aftryksfestivalen i den efterfølgende uge. De skal komponere deres egne numre og lave deres egne tekster, og øve sig på at optræde for de godt 15 andre efterskoler, som deltager i festivalen. Det er frivilligt for eleverne at vælge om de vil deltage i Aftryk eller deltage på naturfags- og kulturekspedition.

Med venlig hilsen og rigtig god uge til alle!
Olav Storm Johannsen
forstanderda_DKDanish