Nyhedsbrev 23. marts 2013

Kære læser!

Vinteren vil bare ikke give slip og i protest har mange elever i denne uge haft en dynedag, og beholdt dynen på hele dagen. Det ser lidt mystisk ud, men giver god teen-mening, når nu kalenderen siger at foråret er startet.

Vi har i denne uge haft fokus på de boglige fag, forberedelser til de mundtlige prøver i Cambridge Engelsk og i profilfagene har eleverne trodset kulden og været aktive ude. I de fleste profilfag er planlægningen af den afsluttende profilfagsrejse ved at være på plads og der sendes information ud til forældren over de kommende dage.

I søndags holdt vi en velbesøgt Nepal foredragseftermiddag, hvor elever fra dette års Nepalrejser fortalte og viste film og billeder fra de mange oplevelser. Desuden orienterede lærerne om undervisningsforløbet og evalueringen. Ligeledes blev tre nye projekter på venskabsskolen præsenteret. Det drejer sig om etablering af en computerklasse, et tandplejeprojekt og udveksling af en nepalesisk elev til Ranum Efterskole. Interesserede er velkommen til at læse mere på hjemmesiden og støtte via Venskabsforeningen.

Onsdag aften havde vi besøg af Femmøller efterskole. De opførte en flot forestilling i festsalen, og imponerede med store talenter på scenen.

Torsdag drog en busfuld elever til Nordkraft i Ålborg for at se dramatiseringen af Jacob Ejersbos bog Exil. Det blev en total og rørende teateroplevelse, som for 10. kl. RIC underbyggede deres læsning af romanen.

Fredag eftermiddag sluttede vi ugen af med kontaktgruppemøder og en forrygende flot Performanceforestilling. Performanceeleverne er i dag, lørdag, i Hobro for at optræde på den årlige DGI gymnastikopvisning, og i morgen, søndag optræder holdet i Løgstør hallerne om eftermiddagen. Se de mange billeder på FB.

Pædagogisk: Søndag aften holdt vi dialogmøde med ca. 15 fremmødte forældre og nogle elever. Mødet viste, at der generelt var en opbakning til skolens politik om, at vi ikke accepterer, at elever er påvirkede på noget tidspunkt. Men mødet viste også en generationsforskel i synet på brug og misbrug af hash. Forældrene havde forskellige holdninger til hvorledes vi kan forebygge, at elever er påvirkede, og der var forslag om at lave test af alle elever eller ved vilkårlige udtrækninger. Samtidig var der stor usikkerhed omkring, hvor stort et problem det egentlig er blandt eleverne. Alle var enige om at vejen til en løsning ligger i samarbejdet med eleverne, samt en meget tydelig kommunikation omkring skolens regler.
Derfor har vi i ugens samlinger sat fokus på problemstillingerne omkring euforiserende stoffer og bl.a. gennemført en anonym undersøgelse blandt eleverne omkring deres holdning og erfaringer med bl.a. hash. Undersøgelsen viste, at ca. 35 % har stiftet bekendtskab med hash, 15 % har været påvirket mens de har været på efterskole. Det er på en måde alarmerende, men samtidig viser det, at elevgruppen overordnet afspejler gennemsnittet i samfundet. Det vigtigste resultat af undersøgelsen var, at eleverne forstår og accepterer skolens regler. Og skismaet ligger for os i det forhold, at 60% af eleverne skelner mellem brug og misbrug af hash. Indirekte udtrykkes, at skolens regler ikke skal gælde i fritiden. Det er på en måde helt forståeligt og samtidig stiller det os i et dilemma, som både elever, forældre og skolen på leve med. Vi vil fortsat teste, hvis vi har mistanken om at en elev er påvirket og drage konsekvensen uanfægtet om misbruget er sket hjemme eller på skolen. Et markant udsagn fra hovedparten af eleverne er, at nu har de hørt nok og brugt nok energi på denne sag!

I den kommende uge er der udover mundtlige Cambridgeprøver, fokus på de faglige timer, samt forberedelse til en evt. lockout, hvor hovedparten af lærerne er opsagt og skolen drives af det resterende personale. Vi har naturligvis orienteret forældre og elever løbende og nedenfor findes det seneste orienteringsbrev. Påskeferien starter på onsdag kl. 14.30, og der er kaffe på kanden til alle forældre i kantinen indtil kl. 16. Husk, at eleverne skal have en brugbar cykel på skolen efter ferien.

Med venlig hilsen og rigtig god weekend!
Olav Storm Johannsen
Forstander

Orientering om eventuel lockout på vores skole  
( se også tidligere orientering på Nyhedsbrevet fra uge 11)

Kommunernes Landsforening har varslet lockout overfor folkeskolelærerne, gældende fra d. 1. april 2013. Samtidig har Finansministeriet varslet lockout overfor bl.a. lærere ved de frie skoler, herunder efterskolernes lærere, gældende fra d. 1. april 2013.
Det er endnu uklart, om lockouten bliver til noget, men vi ønsker med dette brev at give jer informationer om den varslede konflikt og hvilken betydning, det kan få for jeres barns efterskoleår.

Hvem er omfattet?
Finansministeriet har varslet lockout på langt de fleste efterskoler, herunder vores efterskole. Det er ikke den enkelte efterskoles egen beslutning at lockoute lærerne, men en kompetence som Finansministeriet har, da det er Finansministeriet, som har indgået overenskomsten med Lærernes Centralorganisation (herunder Frie Skoles Lærerforening).

Lockouten vil omfatte alle lærere, der er medlemmer af Frie Skolers Lærerforening. Disse lærere må ikke arbejde på vores efterskole, så længe de er lockoutede.

Hvem er ikke omfattet?
Skolens ledelse, sekretærer, pedeller og køkkenansatte, samt lærere, der ikke er medlemmer af Frie Skolers Lærerforening, vil ikke blive lockoutede, og kan fortsat arbejde på skolen.

Hvornår sker det?

1.    Den 1. april er det tidligste, en konflikt kan træde i kraft. Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte konflikten, så den træder i kraft på et senere tidspunkt end 1. april. Forligskvinden kan udsætte den varslede konflikt i 2 gange 2 uger.

2.    Udsættes konflikten i forligsinstitutionen i op til 2 uger, iværksættes konflikten på 5. dagen efter, at forligskvinden erklærer forhandlingerne for afsluttede uden resultat, dvs. senest d. 19. april.

3.    Hvis der gøres brug af begge udsættelsesmuligheder, vil en konflikt senest gå i gang d. 3. maj.

4.    Hvis forligsmanden finder, at der er grundlag for at fremsætte mæglingsforslag, vil konflikten blive udsat, indtil et afstemningsresultat foreligger.

Hvad betyder det for vores efterskole?
På Ranum Efterskole er de fleste/alle lærere medlemmer af lærerforeningen, og disse vil blive lockoutede, hvis konflikten kommer. Dette vil naturligvis komme til at påvirke skolelivet, men vi vil dog være tilstrækkeligt personale tilbage på skolen til, at vi kan varetage et forsvarligt tilsyn, og vi vil også arrangere nogle spændende aktiviteter og tiltag for eleverne, samt undervise i det omfang, at det er muligt. Skolen vil umiddelbart ikke lukke, selv om der er lockout, og selv om andre skoler kan være lukkede.

Hvad betyder det for Ranum Efterskoles rejser i uge 16:

1. Hvis konflikten starter den 1. april og forløber mens en rejse skal begynde, så kan denne rejse blive aflyst. MEN: Rejser, hvor der efter ledelsens vurdering er tilstrækkeligt ikke-organiseret arbejdskraft til at holde et tilstrækkeligt opsyn med eleverne gennemføres efter en tilpasset aktivitetsplan  – Vi håber naturligvis, at der kommer et forlig inden afrejserne.

2. Hvis konflikten starter den 19. april, så er alle rejserne påbegyndt og for fleres vedkommende under afslutning. Rejsen fortsættes og afsluttes kun i det omfang elever og lærere kan komme hjem før tid.

3-4. Hvis konflikten udsættes til efter den 3. maj, så er alle elever og ansatte hjemme igen 😉
Økonomi omkring rejser, der aflyses:
Ranum Efterskole er uden ansvar for lockout og konflikt. MEN vi vil forsøge ad alle mulige veje at give kompensation for tab af egenbetaling ved evt. aflysning.

Hvad med afgangsprøverne?
Elevernes afgangsprøver kan blive berørte af konflikten. Hvis prøverne berøres af konflikt, vil de berørte forældre og unge få nærmere besked, når prøverne nærmer sig.

Vi er klar over, at den tid, vi går i møde sammen, kan være usikker for jer forældre og jeres barn, men vi lover, at vi holder jer løbende orienterede om den aktuelle situation via Nyhedsbrevet (tilmelding på hjemmesiden) og hjemmesiden, samt mails.

Med venlig hilsen

Olav Storm Johannsen            Ib Christensen
Forstander                           Viceforstander
Ranum Efterskole                  Ranum Efterskoleda_DKDanish