Nyhedsbrev 3. februar 2012

Girlstalk i Nepal.
Girlstalk i Nepal

Kære læser!

Sibirisk kulde og masser af hjertevarme krydret med pædagogiske udfordringer. Kontrasten i hverdagen og efterskolelivet er trukket efter eventyrene på ekspeditionerne i januar. I takt med at kulden tog til rykkede eleverne tættere sammen, og der har været bemærkelsesværdig mange fællesskabsstyrkende aktiviteter. En gruppe elever har hele ugen skabt glæde og positiv anerkendelse ved at sende søde og opmuntrende budskaber ud som løbesedler, som post IT på vægge og døre, samt ved at lave små events rundt på skolen. Bl.a. blev der serveret popcorn til fællessamlingen og på kontoret fik vi chokolade og smile-labels!
Det kunne vi også godt trænge til for vi har hele ugen brugt energi på at overskue og behandle den trælse episode i sidste uge, hvor en flok drenge holdt fest om natten. Vi har forleden holdt forældremøde og møde med de involverede elever. Resultatet af denne fremgangsmåde er beskrevet nedenfor, hvor der også for første gang bringes forældre kommentarer skrevet til Nyhedsbrevet. Formålet er at vise at en åbenhed og gennemsigtighed omkring processen med at skabe et konstruktiv og positiv samarbejde mellem skole og hjem, så vi kan finde ud af om vi kan genskabe den tabte tillid og respekt. Kommentarer er velkomne!

Besøg på den danske ambassade i Kathmandu.

Ugen har først og fremmest budt på fagligt arbejde, og efterbehandling af de mange indtryk fra profilfagsekspeditionerne. Der har været særligt fokus på projektopgaverne i 9. og 10. klasse og eleverne er blevet klædt godt på metodisk og fået tildelt personlige vejledere.
I fællessamlingen har vi udover at arbejde med de kommende profilfag også sat fokus på hvorledes ens “selv” – selvstændighed formes. Dette emne er yderst aktuelt eftersom det at opbygge sit / sig selv også handler om at tage stilling til andres værdier og normer. I arbejdet med at opbygge et stærkt selv konfronteres man ofte med at skulle tilpasse forskellige værdier og normer, og kunne sige fra og til. Det afgørende bliver at stå ved den man er og ikke spille med dobbelte værdier eller moral.

Kærestebord på italiensk aften

I den kommende weekend har vi inviteret de kommende elever til årgang 12-13 og deres forældre til interview på skolen. Udover en samtale omkring faglige og personlige mål og forventninger, vil de nuværende elever fortælle om deres veloverståede profilfagsekspeditioner til Nepal, Miami, Ghana, Norden og Indien. De nye elever skal også have deres RE rygsæk til de mange forventninger og bestille skoletøj til skolestart.

I den kommende uge er der OSO og projektopgave for alle elever. Hele skolen vil summe af projektarbejdende elever, og særligt i 10. klasse bliver det igen spændende at se hvilke produkter og præsentationer eleverne kan præstere til fremlæggelserne. Der arbejdes i 117 retninger indenfor både kreative, tekniske, sundheds- og håndværksmæssige fagdiscipliner mv. Lærergruppen er organiseret i vejleder og tilsynsfunktioner, og det vil være muligt at få hjælp fra morgen til aften. Eleverne må gerne tage deres egen printer med, men det er bestemt ikke en forudsætning!

Pædagogisk har ugen været meget forskelligartet. De mange positive oplevelser omkring elevernes projekt med at sprede glæde og motivation er blevet krydret af en fantastisk kulinarisk temauge, hvor vi er rejst gennem Mexico, Spanien, Frankrig, Italien og har smagt på nationale retter i en temapyntet spisesal. På den anden side har vi i lærergruppen og pædagogisk råd arbejdet med at komme ind til kernen af spørgsmålet: hvordan kunne en gruppe drenge finde på at holde en fest på en almindelig onsdag aften i sidste uge. Dette spørgsmål er blevet belyst gennem bl.a. breve fra drengene og et dialogmøde med forældre og drenge forleden. Vi fik ved mødet en forklaring, som mest af alt tyder på, at de pga. gruppedynamikken har flyttet grænsen i deres samvær dertil at ingen sagde fra, da de kraftigt tilsidesatte skolens regler. Gruppens har lavet en subkultur, som desværre også betyder, at vi for nogle af drengenes vedkommende vil fortsætte dialogen indtil vi har vished for, at de har lagt alt frem, er åbne for samarbejdet med alle voksne og andre elever på skolen, og kan indgå på almindelige og normale vilkår, så vi kan genopbygge tilliden. Har vi ikke denne vished, så vil vi afbryde samarbejdet. I nedenstående tekst kan I for første gang læse forældrereaktioner på vores pædagogiske metode og som det fremgår, så er der respekt og anerkendelse for, at vi søger dialogen, selvom det havde været langt enklere, men mindre udviklende blot at bortvise eleverne. Fredag den 17. februar har den øvrige forældregruppe lejlighed til at kommentere og debattere skolens pædagogiske praksis med undertegnede, fordi den udstrakte dialogske metode ikke må føre til en udvanding af regler og rammer på skolen, men en styrkelse af dannelsesprocessen i efterskolelivet.

Vi har i den forgangne uge desværre måttet sige farvel til 3 piger, som af forskellige årsager har valgt at afbryde samarbejdet efter profilfagsrejserne er afsluttet. Det er beklageligt, men også udtryk for at enkelte har kæmpet meget længe for at holde hjemve mv. i skak til det store mål i profilfaget var nået.

I den kommende uge udsendes nye elevstøtteskemaer efter at finansloven blev vedtaget.

I næste uge kan interesserede på Fyn og i Midtjylland og Sønderjylland besøge os på messen Uddannelse uden grænser i Odense. Her udstiller vi sammen med AFS Interkultur, og fokuserer særligt på vores speciale “uddannelse ud over alle grænser” med bl.a. tilbuddet om 3 måneders udveksling til Europæiske skoler i vores Ranum Europa forløb.

Rigtig god weekend og som eleverne har skrevet overalt – tænk positivt, du er fantastisk – du gør mig glad – du er smuk! (-og husk at gange med 2 for vi er jo i Nordjylland).

Med venlig hilsen
Olav Storm
Forstander.

Iøvrigt vasker man en elefant – ved at starte i den ene ende og fortsætte til den anden
Citat gæstelærer Anders Dahl Nielsen (Indiensholdet) Reference til mailhedsbrevet…

Forældreudtalelser til den pædagogiske proces omkring hjemsendelse af drengegruppe.
Bilag til Nyhedsbrev fredag den 3.2.2012

Kære forældre
I sidste uge var der en episode, hvor en gruppe drenge brød skolens regler groft. Min søn er en af dem, og i skrivende stund har skolen ikke besluttet, om han får lov til at blive. Han har nu tilbragt en uge derhjemme, hvor han har tænkt godt og grundigt over tingene, og jeg er sikker på, det har været den mest eftertænksomme uge i hans liv. Det er min oplevelse, at skolen med i Olav i spidsen har grebet situationen an på en god måde. På den ene side er den ingen, der er i tvivl om, at skolens regler er brudt på en uacceptabel måde. På den anden side er de unge og os som forældre blevet inviteret til dialog om sagen. Vores børn har fået at vide, at de skal lægge alle kort på bordet og byde ind med, hvordan de kan blive en del af kulturen på efterskolen – altså blive gode Ranum-elever. På den måde udlever skolen sine egne værdier, da der i stedet for konflikt lægges op til dialog. Det viser vores børn inkluderende og demokratiske værdier i praksis. Og det har de brug for. For alle skal vide, at de trænger til at blive rystet ud af egen selvfedhed. På dagens møde så det ud til, at den rystetur lykkedes. Det gik op for drengene, at det vil være en gave at få lov til at blive på efterskolen. Den tilgang giver lyst til at sende flere børn til skolen. Derfor er vi på lørdag – uanset afgørelsen torsdag – med til arrangementet for næste års elever, så søsteren fra august kan blive elev og socialiseres ind i en fælles kultur, der forbereder de unge til at blive medborgere.

Jeg er forælder til hjemsendt søn, som følge af natterend og indtagelse af alkohol. Hermed vil jeg gerne beskrive hvordan skolen har håndteret situationen. Sidste torsdag blev 8 elever hjemsendt efter at de havde holdt fest onsdag nat. Eleverne blev bedt om, hver især at beskrive hændelsesforløbet. De blev opfordret til at lægge alle kort på bordet, også at vedgå tidligere lignende episoder. Ligeledes skulle de beskrive, hvad de selv ville gøre, for at genskabe den tillid de havde brudt, såfremt de får lov til at komme tilbage. Herefter blev alle involverede elever og forældre indkaldt til møde onsdag aften. På mødet fortalte Olav os, med hvilken alvor skolen så på deres handling og hvilke konsekvenser det havde for skolens lærere elever og ledelse, med mange møder og samtaler. Han gjorde det også klart at de unges fremtid på Ranum Efterskole, hænger i en tynd tråd. Min oplevelse af de unge var, at samtlige var oprigtigt kede af situationen, og at alle nærer et stort ønske om at komme tilbage på skolen for at gøre skaden god igen. Vi havde en super god dialog, som var særdeles konstruktiv. Alle kom til orde og mange idéer og forslag blev drøftet. Vi er taknemlige over at skolen tog initiativ til mødet og glæder os over en super professionel håndtering af sagen. Hver enkelt familie havde sideløbende personlige samtaler med lærerne, som på næste læremøde vil de beslutte om den enkelte elev må komme tilbage eller ej. Uanset udfaldet har det været en lærerig proces for de unge og jeg er blevet bekræftet i at Ranum Efterskole er et godt valg. XXXXX

Tak for jeres konstruktive måde at håndtere en rigtig træls situation på – og selvfølgelig også tak fordi i giver xxxxx en ekstra chance. Jeg håber virkelig, at han er i stand til at leve op til den tillid i viser ham – i hvert fald er han meget indstillet på at blive en god Ranum-elev (herunder selvfølgelig at overholde reglerne).
Jeg er også sikker på, at jeres måde at håndtere situationen på er meget mere lærerig for drengene end en hjemsendelse “på gråt papir”.
Jeg ved, at det koster jer mange ressourcer, som kunne være brugt til mere positive aktiviteter på skolen – så jeg vil blot lade jer vide, at det virkelig påskønnes herfra. XXXXXXda_DKDanish