Nyhedsbrev 11.11.2011

Kære læser!
Den 11.11.11 kl.11.11’11” – tænk at glæde sig til dette historiske øjeblik og så er det ovre efter bare 1 sekund?!

Ugen er fløjet af sted for de mange elever, der har været i obligatorisk brobygning for 10. klasse, mens den nok har føltes lidt længere for 9. klasse, som bare har været hjemme og haft fagdage.
Ugen glider nu over i en fredag aften, hvor elevfestudvalget og forældrerådet arrangerer holdets første fest uden for skolen. Således samles eleverne igen i en formentlig festlig aften, efter at hovedparten af eleverne hele ugen har forladt skolen kl.07 og været i aktivitet på skoler i Års og Aalborg hele dagen. Vi har også igennem ugen forsøgt at holde sammen på efterskolelivet ved daglige samlinger for alle brobygningselever kl. 16 og ved en hyggelig Kærhusmiddag onsdag aften, samt en vellykket kontaktlæreraften torsdag. Men vi glæder os alle til næste uge, hvor vi igen kan leve det rigtige efterskoleliv på RE.

Tilbagemeldingerne på brobygning er overvejende positive, og der har været meget få problemer med fremmøde og interesse for skolernes tilbud. Enkelte skoler har givet eleverne meget fri, og det vil vi samle op på ifht. de rammer der er givet for forløbene.

9. klasseseleverne har været positivt engagerede i deres fagdage, og lærerne har været rigtig gode til at variere dagene. Alle eftermiddage har der været fokus på Idræt for sjov og selvom solen bestemt ikke har været meget fremme, så har plænen foran hovedbygningen strålet af godt humør og smil.

I denne uge havde vi besøg af en anden kinesisk lærer, som besøgte vores kinesiske gæstelærer,Shiyi, og flere elever fik lejlighed til at prøve kræfter med kung-fu mandag og tirsdag aften.
Onsdag var der godt 30 drenge og piger til Hardball og medlemstallet i RE Hardballforeningen er nu over 50. Der er lidt problemer med at holde Hardballhallen låst, så der går meget tid med at rydde op og stille bane op, men det er også en lærerig erfaring, som nok skal skærpe selvdisciplinen for brugerne af hallen.

Pædagogisk har der været problemer med flere elever, som har været på natterend og vi har igen har arbejdet med problemer omkring smugrygning. Det er ikke usædvanligt, at vi på denne årstid og omkring brobygnings-ugen, hvor der er løsere rammer, oplever at nogle elever forsøger at skabe egne regler og normer for fællesskaber i efterskolen. Men selvom det er forventet, at der dannes disse subgrupper, så tager de uforholdsvis mange ressourcer i huset og fjerner energi fra det store fællesskab. Vi har en åben dialog mellem kontaktlærer, forældre og elever, og arbejder på, at der ikke opstår en dem/os kultur, som kan styrke negative-subgrupper. Vi ved også at der både kommer rygter og småproblemer efter den første elevfest, men vi er klar – og krydser fingre!!

Torsdag eftermiddag og aften var der kontaktgruppedag, og mange elever var på besøg hjemme hos deres kontaktærer.

I onsdags var der Operation Dagsværk på alle landets gymnasier, OD dag, og vi fik besøg af 4 tidligere elever. De skulle sætte en Facebook kampagne i gang og samle testimonials ind på tidligere elevers erfaringer med at gå på Ranum Efterskole. Det gjorde de rigtigt godt og dialogen fortsætter i cyberspace! http://www.facebook.com/ranumefterskole

I den kommende uge er der igen “normal” efterskoleuge med faglige fag, profilfag, bevægelsesfag og færdighedsfag. Mandag aften er der fokus på klassisk dannelse og eleverne skal overvære en klaverkoncert med nogle af Danmarks største ungdomstalenter i gruppen Gratus. Arrangementet er åbent for alle interesserede, og starter kl. 19.00 i Festsalen. I denne weekend samler en gruppe elever ind til Dansk Flygtningehjælp, søndag kl. 13.-15.

Specielt til nuværende forældre: Vi har i denne uge udsendt den første invitation til faglige samtaler, Performanceforestilling og forældremøde om profilfagsrejserne i weekenden den 3.-4. december. Vi vil gerne pointere at både søskende og bedsteforældre er meget velkomne.

Med venlig hilsen og rigtig god weekend!

Olav Storm
Forstander

NB: I dette og de næste mange uger sendes der en del information ud på mail om profilfagene og ekspeditionerne i periode 2.da_DKDanish