Nyhedsbrev 4. nov. 2011

Kære læser!
Efter en herlig weekend, hvor alle elever var enten på ½ maraton, 10 eller 5 km ture i området omkring Ranum og Vilsted Sø, samledes alle igen søndag aften til en ny uge.
Ugens gang: Mandag eftermiddag startede en række nye færdighedsfag bl.a. duelighed, førstehjælp og kampsport. Mandag aften var der koncert med Hunch Bettors og det var en rigtig hyggelig og god aften. Tirsdag startede de nye kultur- og profilfag: Indien, Ghana, Norden og Nepal, samt USA, Miami. De nye kultur- og profilfag er en nyskabelse, som bygger på vores positive erfaringer med Nepal som profilfag. Selvom fagene er formet af landenes kulturelle særpræg, så tages der afsæt nogle af de samme aktiviteter.

Eleverne fordyber sig i landets kultur, religion og samfundsforhold såsom uddannelse, sundhed og politik. Tilsammen åbnes en bred almen viden, som fundament for at eleverne planlægger deres egne projekter i landet. Det kan være besøg på en virksomhed, skole, et børnehjem eller møde en NGO’er. Der er et fælles overordnet tema f.eks. Ulandsproblemstillinger, hjælpearbejde i en skole eller i et miljøprogram.
I fagene lægges der meget vægt på den personlige refleksion og dannelsesproces, og en måde at bearbejde et stort stof og mange oplevelser er gennem formidling. Derfor fik vi onsdag besøg af journalist Erik Bjerre, som igennem reportager fra sine utallige ekspeditioner i hele viste en række forskellige måder at bearbejde både den personlige og den fælles erfaring og indsigt fra en ekspedition. Efter foredraget startede Nepalholdet en aften med fokus på samarbejde, roller i teams, samt udholdenhed og særligt det at styrke hinanden igennem både fysiske og mentale udfordringer. Aftenen bød derfor på samarbejdsopgaver, og på en ca. 15 km vandretur i mørke med pandelamper og med en tung rygsæk. Forplejningen var Nepalris, som blev spist af samme fad og med fingrene i mørke. På trods af udfordringerne var der højt humør og et klart fokus på opgaven. Onsdag aften var der også premiere på sæsonens Hardball, hvor gæsteinstruktører viste teknik og sikkerhed for godt 50 elever, hovedsageligt drenge. Torsdag startede de nye bevægelsesfag og mange var bl.a. til svømning, volley, kampsport og idræts-cross.

I samlingen tirsdag præsenterede RIC holdet deres mange oplevelser fra Yale University College of Wrexham i Wales. Og efterfølgende præsenterede rideholdet deres film og billeder fra rejsen til Tjekkiet. Onsdag kickstartede vi det nye tværfaglige tema for den næste periode “Globalisering og verdensborger”. I ugen. hvor Unesco kundgjorde, at verdens befolkningstal er over 7 mia., er temaet mere aktuelt end nogensinde, og i de kommende perioder vil vi i fagene og især i profilfagene relatere til temaet.

Pædagogisk har vi haft en god uge, selvom 2 piger er stoppet af forskellige personlige årsager, og en ny er startet, så har vi et meget stærkt elevhold, som er gode at bakke hinanden op, og løse de små konflikter der naturligt forekommer efter at de mørke timer og hverdagen igen melder sig efter profilfagsrejserne og efterårsferien. Vi har igennem ugen haft et stigende fokus på, at eleverne bruger indesko og det har allerede hjulpet. Ugens hjemmesko er kåret til at være kaninskoene.Vi har i de sidste uger haft fokus på den faglige vurdering og givet en del karakterer i de bogligefag. Det lægger også et vist pres på enkelte elever, og det er vigtigt at understrege, at vurderingerne er vejledende og at det først er ved terminsprøverne i december, at niveauet for den enkelte elev ligger mere fast. Eleverne vil i den kommende uge modtage deres karakterer, og de vil også opleve i f.eks. medborgerskab, at der ikke er et tilstrækkeligt grundlag for en karaktergivning, men i stedet vil der være en kort udtalelse for holdet. Eleverne vil i den kommende tid modtage deres vurderinger. I nogle fag vil der være karakterer i andre fag vil der ikke være karakterer men en kort udtalelse for holdet.

Mulighed for faglig samtale samme weekend som performance og forældremøde om profilfagsrejserne.
Vi sender karakterblad og udtalelser hjem til alle forældre pr. forældremail og samtidig sender vi en invitation om at man kan få mulighed for en faglig samtale weekenden den 3.-4. december. Det er samme weekend, som eleverne viser deres.

OBS på weekenden den 3.-4. december.: Performanceforestilling, og samme weekend, som vi afholder forældremøder omkring Nepal, Ghana og Indien, samt Norden og USA profilfagsrejserne. Det er muligt at reservere en samtale lørdag formiddag for Nepal og Indien elevernes forældre, og søndag for Norden, Ghana og USA. Tilbuddet gælder særligt de forældre, som vil have uddybet en faglig bedømmelse. Ud over samtaler med faglærerne er det også muligt at få en vejledningssamtale.

I den kommende uge er der brobygningsuge for 10. årgang, og alle godt 150 elever spredes til Aalborg og Års. Det betyder, at vi går en logistisk vanskelig uge i møde, hvor eleverne skal være meget opmærksomme på de vejledninger der gives på uddannelsessteder og på skolen ifht. transport og forplejning. Det er vigtigt at understrege, at eleverne skal bo på skolen hele brobygningsugen, og at vi hver dag kl. 16. har samling for alle 10. klasseelever i brobygning for også at skabe et efterskoleliv for dem.

9. årgang har en række fagdage, hvor der er god tid og rum til fordybelse i prøvefagene. Onsdag er der Seminariehusaften. Torsdag eftermiddag og aften er der kontaktgruppemøder med hygge og flere skal besøge deres kt.lærer hjemme. Fredag holder forældreråd og elever den første elevfest, og eleverne spiser på skolen kl. 17.30 inden de drager afsted. Vi er bekendt med at der stadig mangler frivillige forældre…

Med venlig hilsen og rigtig god weekend.

Olav Storm
forstander

NB. der udsendes i den kommende uge information om profilfagene, vaccinationer, forsikringer og egenbetaling – pr. mail. Modtager du ikke informationerne inden fredag, kan du sende en mail til mk@ranumefterskole.dk med din mailadresse, så vil vi tjekke om den vi har er korrekt.da_DKDanish