10. GYM

Skru helt op for fagligheden

På 10. GYM har du det højeste faglige niveau i dansk, engelsk, matematik, samfundsfag og historie. Du laver projekt i Naturvidenskabeligt Grundforløb og Almen Sprogforståelse og har valgfag i Medie eller Musik.

Vælg 10. GYM forløb, hvis du vil undervises på det højeste faglige niveau af undervisere med kompetencer inden for gymnasial undervisning. Forløbet er for dig, som har overvejet at gå direkte videre fra 9. klasse til en gymnasial ungdomsuddannelse, og som godt kan lide at blive fagligt udfordret og tage aktivt del i undervisningen.

I 10. GYM bliver du undervist på hold med andre elever, som også har lyst til flest mulige udfordringer i efterskoleåret.

I slutningen af 10. GYM forløbet kan du vælge at indstille dig som selvstuderende ved et gymnasium og dermed få mulighed for at søge om merit for 1. år på en ungdomsuddannelse, forudsat at rektor anerkender dit forløb. Skolen hjælper med denne proces.

Undervisningen i 10. GYM følger overordnet bekendtgørelserne for de Gymnasiale uddannelser, og dermed ligger det faglige niveau hovedsageligt over niveauet for 10. klasse. Eleven har samme mængde faglig undervisning, profil- og kulturfag, samt rejsetid som alle øvrige elever i 10. årgang. Undervisere og elever tilstræber at inddrage valgfag, profil-og kulturfag, samt rejser i de faglige aktiviteter og pensum.

Hør mere om

10. GYM på Ranum

Kan man gå i 10. GYM og stadig få et ”rigtigt” efterskoleår?

I efterskoleåret er der i alt 43 efterskoleuger. Heraf er der ca. 35 ”normale” skemauger. Resten er Intro-/outro, IBO, Performanceuge og Rejseuger. Disse uger indgår også i de faglige forløb, som en del af den praktiske refleksion og øvelse i de enkelte fag. Du går således ikke glip af efterskolelivet, og hvis du har brug for ekstra tid eller ro til at forberede dig til undervisningen, så er der flere eftermiddage mulighed for studietid.

10. GYM lærere

Annemette Bach

Historie

am@ranumefterskole.dk

Mette Støttrup

Mediefag

ms@ranumefterskole.dk

Peter Friis Andersen

Naturfagligt Grundforløb & Biologi

pfa@ranumefterskole.dk

Mette Rødbro

Dansk

mr@ranumefterskole.dk

Lærer Liv Inken Gunnarsen

Liv Inken Gunnarsen

Samfundsfag

lg@ranumefterskole.dk

Jess Frost Sørensen

Matematik

jf@ranumefterskole.dk

da_DKDanish