Vedtægter

Vedtægter for Ranum Efterskole College finder du her

Bliv medlem af Ranum Efterskole College skolekreds

Vi er en fri og uafhængig efterskole, som ikke er knyttet til et bestemt politisk eller religiøst grundlag.

Vi bygger på det værdigrundlag, som er beskrevet i skolens vedtægter, og som sådan er fundamentet for Ranum Efterskole College. Hvis du kan støtte op omkring dette og loyalt er interesseret i at udbrede kendskabet til Ranum Efterskole College, så vil vi gerne opfordre dig til at blive medlem af Ranum Efterskoles College skolekreds.

REC’s værdigrundlag sætter det enkelte individ i centrum i sit eget liv og i respekt for det store fællesskab. I værdigrundlaget pointeres, hvor vigtigt det er, at vi som individer forstår at udvikle os i en global verden med ansvar over for andres og egen udvikling. Samt at vi lærer at sætte os mål og træffe de valg som kan føre os til målet. At vi oplever, at der er mening med det vi foretager os og at vi kan bidrage til at andre også for et godt liv.

På REC tager vi dette værdifokus meget seriøst og har i hverdagen givet de unge og de ansatte mulighed for at være med til at forme indholdet i efterskoleåret i en udstrækning, hvor den enkelte kan komme med forslag til nye profilfag og være med til at sætte mål i hverdagen.

Vi gennemfører 2-3 gange årligt en demokratisk valgproces, således at den enkeltes ideer og mål sættes i spil i det store fællesskab, og der dannes konkrete praksisfællesskaber omkring bestemte mål og interesser. På den måde sikrer vi, at vi er en skole i tiden og med tiden og udvikler os i et dialogisk samspil med de unge og med hinanden som kollegaer, bestyrelse og skolekreds.

 

Medlemskab af skolekredsen sker ved henvendelse til forstander Olav Storm. Kontakt på tlf. 96 66 44 00.

 

Medlemskabet koster 50,- kr. årligt og opkræves efter bestyrelsens godkendelse af medlemskabet. Indbetales på REG 9202 og KONTONR 1880096431

da_DKDanish