Malaysia

Kategori
Kulturfag, Rejser

Skolegang – En menneskeret for alle

 

I vil i dette kulturfag få en forståelse for, hvordan det er at leve i et land som Malaysia, alt afhængig af familiens sociale lag. Dette gælder både ved forberedelse, rejse og efterbehandling af rejsen. I vil blive rustet til et kulturmøde med mange folkeslag samt trænet i at videreformidle dette møde.

 

Formålet med denne rejse er, at undervise og hjælpe til på en flygtningeskole i Malaysia, hvor midlerne er markant mindre, end vi kender det herhjemme. Skolen er udelukkende drevet af frivilligt arbejde, da man ønsker at tilbyde skolegang til alle uanset oprindelse og social status. I vil herigennem få indsigt i en alternativ skolegang, men også lære, at der findes andre undervisningsmetoder end dem, vi benytter os af i Danmark. Derudover vil mødet med den fremmede kultur og klasseforskellen internt i Malaysia være i fokus, hvilket har til hensigt at skabe bevidsthed og debat om måden, vi lever på herhjemme.

 

I vil i dette kulturfag få en forståelse for, hvordan det er at leve i et land som Malaysia, alt afhængig af familiens sociale lag. Dette gælder både ved forberedelse, rejse og efterbehandling af rejsen. I vil blive rustet til et kulturmøde med mange folkeslag samt trænet i at videreformidle dette møde. Formålet med rejsen er at udvikle, flytte personlige grænser og danne jer gennem oplevelser fra den fremmede kultur. Malaysia giver en fantastisk mulighed for dette, da landet er sammensat af mange forskellige kulturer, grundet landets historie. I vil i undervisningen og på rejsen arbejde med kvalitetsuddannelse, fred, retfærdighed og stærke institutioner samt mindre ulighed, hvilket alle er dele af FN’s verdensmål og derfor i tråd med Ranum efterskole Colleges grundidéer.

 

Undervisningen

Som et led i forberedelsen til rejsen og den fremmede kultur skal I fordybe jer i forskellige emner inden for den malaysiske kultur, traditioner, religion, geografi eller historie. I skal i den forbindelse forberede en fremlæggelse om et bestemt emne, der skal præsenteres for de andre elever på holdet. I skal derforuden lave undervisningsplaner og materialer til undervisning på venskabsskolen Hilla Community Centre School i hovedstaden Kuala Lumpur, hvor I, i grupper, får tildelt en klasse, som I er ansvarlige for. Undervisningen vil primært være i fagene matematik, engelsk, musik, natur/geografi, billedkunst og idræt.  Venskabsskolen har allerede nu en relation til Ranum, hvilket også er tydeligt, da de har Ranum Efterskoles logo på deres trøjer samt har REC venskabsskole emblemet hængende på skolens væg. I skal også researche på et selvvalgt emne før og under rejsen, således I kan opnå og formidle jeres nye viden om emnet efter rejse.

 

Rejsen

Under rejsen vil I, foruden undervisningen på venskabsskolen, få mulighed for at opleve Malaysia og dets kultur på egen hånd gennem homestays, i grupper af 2-4 personer, ved henholdsvis flygtningefamilier og malaysiske AFS familier. Vi vil forsøge at arrangere en overnatning ved stammefolk i regnskoven. I vil på rejsen lære at udnytte jeres egne muligheder til at hjælpe andre, da I bl.a skal være ansvarlige for undervisningen af venskabsskolens elever gennem 3 dage.

Foruden dette vil I få indblik i landet, gennem et foredrag på den danske ambassade, kulturelle oplevelser og sightseeing omkring Kuala Lumpur. I vil ydermere få mulighed for at bryde egne grænser gennem adventure discipliner, bad i varme kilder samt møde med regnskovens kryb og dyr.

 

Efter rejsen

Efter rejsen skal I forberede og lave en præsentation af jeres rejse, oplevelser og overvejelser gennem jeres selvvalgte emner. Vi vil før rejsen træne præsentationsteknikker. I vil her arbejde med trykte medier, virtuelle medier i form af en blog/ hjemmeside/facebook og videoreportager i forbindelse med jeres formidling af det selvvalgte emne. Dette skal efterfølgende præsenteres som en del af et nyhedsbrev, som fotovæg på skolen, som introduktionsvideo til kommende elever, som foredrag på skole eller som præsentation til forældredag på Ranum efterskole College.

 

Vaccinationer

Hepatitis A, Stivkrampe. (Se evt. http://www.sikkerrejse.dk/vaccinations/malaysia/)

 

Sikkerhed

I vil alle få udleveret et mærkat med nødnumre i landet, skolens nummer samt numre på de pågældende lærere. Det er derudover en regel, at I kun bevæger jer rundt i større grupper under rejsen, hvilket også gør sig gældende i forhold til homestays, hvor I alle vil bo i gåafstand fra lærerne. For yderligere information om sikkerhed se dokumentet sikkerhedsmanual for rejsen Malaysia

 

Undervisere

Jess Frost
jf@ranumefterskole.dk

 

Vilkår og økonomi

Egenbetaling på rejsen vil være ca. 10.000 kr.

Lommepenge anbefalet 1.000,- kr.

da_DKDanish