Coral Restoration

Kategori
Kulturfag, Profilfag P3, Rejser

Vi arbejder på at komme til Bonaire øerne (tidl. Hollandske antiller), men der er stadig et forbehold i forhold til destinationen, da projektet og interaktion med en lokal skole går forud for destination.

 

På nogle øgrupper konstateredes i 1998 at op imod 97 % af det omgivende koralrev var afbleget og ødelagt (pga. El Nino), hvilket påvirkede det marine liv i ekstrem grad og således også den af befolkningen som var afhængig af fiskeri. Efter intenst genopretningsarbejde med koraldyrkning i ”nurseries”, fragmentering og senere udsætninger gik man fra en koraldækning på 2-3% i 2012 til 16 % i 2014 og endnu større dækning i årene herefter – arbejdet hjælper.

 

Undervisning

Vi skal førstehåndsstudere afblegede og skadede koralrev og fragmentere koraller og bistå til genoprettelse af koralrev. Vi skal opleve hvilken rolle koralrevene spiller biologisk samt samfundsmæssigt for befolkningen på Bonaire, opleve hvordan man lever og spiser, samt hvilke indgreb og forholdsregler befolkningen gør for at man på en ø-gruppe kan sikre at produktion og forbrug er bæredygtigt.

 

FN’s verdensmål

 • Mål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13 Klima indsats
 • Mål 14 Livet i havet

 

Aktivitet + kultur destination

 • Dykning/Snorkling koralstudier
 • Medvirke til at dyrke koraller
 • Skole- og evt. fiskeri-/landbrugs-besøg og samarbejde

 

Sikkerhed

 • Pas skal være gyldigt i 6 måneder efter turens begyndelse
 • Kystnær sejlads er sikkert – off shore sejlads frarådes pga. pirattrussel
 • Almindelig agtpågivenhed bør udvises ift. færdsel med større pengebeløb
 • Agtpågivenhed bør udvises ved færdsel i ”vildt” terræn.
 • I forbindelse med Dykning/svømning/badning bør lokal dagsvarsling følges

 

Krav til eleverne

 • Ingen forhåndskrav – Dykkerbevis – Open Water giver bedre muligheder ift. studierne
 • Motiveret for at studere det marine liv og deltage i studierne og arbejdet.
 • Mod på at møde mennesker med et andet livssyn og andre livsbetingelser
 • Dykkerbevis (Open Water Diver) kan evt. erhverves sideløbende med kulturfaget.

 

Vaccinationer 

Stivkrampe, Difteri, Hepatitis A

 

Undervisere

Kim Glerup
km@ranumefterskole.dk
Rolf Iversen
ri@ranumefterskole.dk

 

Vilkår og økonomi

Egenbetaling på rejsen vil ca. være 13.000 kr.

Lommepenge anbefalet 1.000 kr.

 

WEBSHOP

Besøg facebookside

da_DKDanish