Inklusion

Inklusion

 

På Ranum Efterskole College forstår vi ordet i dets bredeste forstand. Det at være inkluderende vil for os sige, at vi vil skabe plads til mangfoldighed og til elever med forskellige baggrunde og behov, fordi vi tror på, at det er samspillet med andre, der danner grobund for udvikling. Det er simpelthen et succeskriterium for os, at alle elever får udbytte af undervisningen og deltager i fællesskabet, så alle elever får et udbytterigt år – både fagligt og socialt.
Det er vores holdning og udgangspunkt, at vi vil arbejde med eleverne i den sammenhæng, de optræder i. Vi opererer derfor ikke med særlige hjælpeklasser, men søger løbende integrationen. Dette arbejde varetages løbende af den lærer, som har ansvaret for inklusionseleverne. Vi har niveaudelt undervisning i fagene dansk, engelsk, tysk, fransk og matematik.

 

Se inklusionsstatus 2018 (pdf)

 

En skriftlig plan

 

Inklusionstiltaget beskrives i en skriftlig plan, som skal evalueres løbende hen over året. I denne plan beskrives de tiltag og pædagogiske aktiviteter, som er omdrejningspunktet for gennemførelsen af indsatsen.
Der udarbejdes individuelle aftaler mellem skolen, eleven og forældrene, som indeholder målsætningen for inklusionen, beskrivelse af inklusionstilbuddet/den særlige støtte samt en plan for evaluering.

 

Hvilken hjælp kan vi tilbyde?

 

Lektiehjælp tilbydes alle hverdage i studietimen. Derudover kan der aftales individuel lektiehjælp/støtte samt prøveforberedende forløb med fokus på individuelle behov.
Der kan aftales hjælp til strukturering af elevens arbejde i fagene.
Der kan aftales samtaler med en af skolens pædagogiske personale bl.a. husfeer og husalfer.

Kontakt os, hvis I vil høre mere om inklusion på Ranum
da_DKDanish