Grades

Grades

Karakterer på 7-trins-skalaen

Karakterskalaens syv trin, målopfyldelse og beståkravet.
The Danish system has since 2006/2007 used the 7-point grading scale of grades from -3 to 12. This system was introduced to better correlate with international grading systems. In the international programme, the grading system of letters is used.

 

Passed/Not passed
In order to pass an exam in the Danish system, the student in question must achieve the grades 02, 4, 7, 10 or 12. This means that the student will not have passed an exam if 00 or -3 is achieved.

 

Descriptions of each grade
You will see a description for each grade in the Danish 7-point grading scale below and how these correlates to the international system.
The grading scale is based on the ECTS system:

 

 

 Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS
 12 For an excellent performance Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler A
 10 For a very good performance Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler B
 7 The good performance Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler C
 4 The steady performance Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler D
 02 The adequate performance Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål E
 00 The inadequate performance Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål Fx
 -3 The poor performance Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation F
en_GBEnglish