Rejser Hold 10

Læs om profilfagene i nedenstående profilfagsmagasiner

  Profilfagsmagasin P2 2013-14   Profilfagsavis for 3. periode 1314

Kort om profilfag pĂĄ Ranum Efterskole:

1. Første periodes profilfag.
vælges inden skolestart. Holdene samles ved nye eleversdag den 2. juni til en indledende introduktion. I den første periode øves en række færdigheder indenfor profilfa-get, som bruges for alvor på profilfagsrejsen i uge 41. Første periodes mål er også at kvalificere eleven til at indgå i valgprocessen til 2. og senere 3. peri-ode. Derfor har lærerne tilrettelagt forløb, som præsenterer eleven for hvad et profil er, hvordan det udvikles og hvorledes eleven selv kan være med til at forme det og nye efterfølgende.

2. Anden periodes profilfag vælges i udgangen af september.
Elever og lærere har mulighed for at forme nye profilfag. Temaet er verdensborger og globalisering. Gennem et fokus på både kultur og aktivitet møder vi unge rundt om i verden og lærer både om deres og vores egen livsformer. Vi kal-der det kulturprofilfag og i forløbet forberedes en ekspedition som afvikles i januar.

3. Tredje periode vælges i december.
Elever og lærere kan igen forme nye fag, og eleverne er typisk meget aktive. Målet er bl.a. at bruge erfaringerne fra 1. og 2. profilfag til at kombinere interesser, aktivitet og kulturmøder. Temaet er dannelse, og det sker særligt når eleverne på egne præmisser møder andre kulturer og bruger den frihed, som erfaringerne fra de første profilfag har givet dem. Rejsen i 3. periode ligger typisk i starten af april. Før konfirmationer og de skriftlige prøver.en_GBEnglish