"Ranum, hele Danmarks og Verdens Efterskole"

ranum efterskole socialt charter small chopped

Ranum Efterskole College arbejder målrettet for, at unge mennesker møder mangfoldighed. Dette er på skolen ikke kun tænkt i mangfoldighed, som forskellige etniske tilhørsforhold, men i lige så høj grad, at alle samfundslag er repræsenteret i vores elevgruppe. Det sikrer vi ved, at have et bredt tilbud, der ikke henvender sig til en specifik interesse eller gruppering, men skabe en skole, med mange forskellige interesser og holdninger.

Ranum Efterskole college er ikke tilknyttet nogen religiøs eller traditionel organisation, men har mange forskellige samarbejdspartnere. I vores pædagogik blander vi bevidst eleverne så meget som muligt på tværs af vores huse, dette sikrer, at alle oplever denne mangfoldighed imellem hinanden.

På Ranum Efterskole College arbejder vi meget med dialog og demokratisk dannelse. Vi sætter elevernes trivsel og udvikling først, hvilket i visse tilfælde betyder, at vi må tilpasse skolen til de unge vi møder, i forhold til at de også kan klare en hverdag på efterskolen.

På Ranum Efterskole college arbejder vi målrettet med unge mennesker, der sidder yderst på bænken, altså i farezonen for at ryge ud af de gængse uddannelsestilbud. Når et ungt mennesker ekskluderes fra f.eks. efterskole, har det store konsekvenser, og for nogle kan det være svært at komme videre efterfølgende. I vores forsøg på at hjælpe disse unge videre eller på ret kurs, har vi udviklet et netværk på skolen, der arbejder specifikt med disse unge.

 

Dette netværk består af følgende

 • Husfeer/alfer er de første pædagogiske tiltag i disse elevers hverdag. Disse støttepersoner laver støttende og opfølgende arbejde i hverdagen. Disse udvikler i samarbejde med elev, hjem og kontaktlærer handleplaner, der gerne skulle skabe mulighed for, at eleven bliver fastholdt og udvikler sig i et forpligtigende fællesskab og undervisning. Vores ansatte følger løbende uddannelse inden for dette felt, hvilket indbefatter kognitive handleprocesser, plan b samt generel uddannelse inden for unge med særlige behov.

 • Trivselslærer. Vi har to personer, der har særligt fokus på de signaler, der er i elevgruppen, og kan tage fat præventivt i de elever, der udviser en adfærd, der traditionelt kan medføre handlinger, som er svært forenelige med efterskolens rammer og regler. Deres arbejde er også målrettet især de piger, som efterskolerne har endog meget svært ved at fastholde i disse år. Disse medarbejder er specialiserede i dette ud fra foregående uddannelse og arbejde.

 • Hus-koordinatorer og assistenter. På skolen er der 6 huskoordinatorer, der sikrer sig, at netværket omkring elevernes hverdag hænger sammen. De har overblikket i forhold til, hvis en elev ikke trives, om der er andre muligheder i husene, hvor eleven måske vil opleve en mere positiv udvikling.

 • Kontaktlæreren. Disse 43 er i det daglige de unges nærmeste voksen. De har "hands on", og er voksne med en vejledende og støttende rolle over for de unge. Kontaktlæreren sikrer at elevernes daglige trivsel er i fokus.

 • Vi henter og bringer eleverne til skolen i forbindelse med lange weekender, som en hjælp til de økonomiske udfordringer, der er forbundet med at gå på efterskole.
 • Inklusion. Vi har etableret en funktion som inklusionslærer. Det er denne lærers opgave at identificere og beskrive de enkelte elevers sociale og faglige behov. Således at eleven kan få den støtte eleven har brug for. Vi arbejder på Ranum efterskole college med niveaudelte hold, dette betyder, at alle elever har mulighed for at følge med i undervisningen. Vi har flere hold, hvor vi har inklusionselever, der modtager særligt tilrettelagt undervisnings forløb. Skolen er i gang med at uddanne lærer til læsevejleder, ikke mindst med fokus på ordblinde, netop i tråd med, at vi gerne vil være et tilbud til alle unge, også unge med særlige vanskeligheder i forhold til det faglige arbejde.

 • Ugentlige husmøder; De ugentlige husmøder har sigte på alle elevers trivsel og udvikling.

 • Ugentlig pædagogiske rådsmøder. På de ugentlige pædagogiske rådsmøder, sikres, at de overordnede pædagogiske strukturer, rammer og regler skaber trivsel for alle elever.

 • Vi har sidste år valgt at etablere en ny funktion som pædagogisk afdelingsleder. Den pædagogiske afdelingsleder arbejder i det daglige på tværs af de forskellige grupper, for at skabe overensstemmelse og holde fokus på mål og udvikling!

 • Vi har som efterskole sat midler af til at hjælpe de familier, der ikke selv har økonomien eller kommunalt opbakning til et efterskoleophold. Disse familier får reduktion i ugeprisen, samt mulighed for at søge tilskud til efterskolerejserne.

 • Vi har 10 pladser reserveret til kommunalt betalte børn frem til 1.3 i foråret inden skolestart. Disse meldes typisk ind efter at skolens elevhold er fuldtegnet, hvorfor det er nødvendigt at reservere pladser. Hvis pladserne optages før fristen, så tilstræbes det at tilbyde ledige pladser efter skolestart.

 

På Ranum Efterskole College arbejder vi med integration, hvor en af vores samarbejdspartnere er Ranum Asylcenter, hvor vores unge i samarbejde med organisationen DUNA, Dansk Undervisning for Asylansøgere, underviser og laver aktiviteter for de unge mennesker på flygtningecenteret. Vi vil gerne udvikle dette tilbud til et optag af flere elever med f.eks. flygtninge baggrund.

I forhold til unge, der har oplevet tab af nære familiemedlemmer, har vi et tæt samarbejde med en sorggruppe, der har specialiseret viden på netop denne front.

Vi har en række internationale samarbejdspartnere, der sikrer, at eleverne på Ranum Efterskole College også møder andre måder at tænke og forstå undervisning og formidling på; Cambridge, UNESCO, Duke of Edinburgh osv.

Vi vil gerne arbejde på at imødekomme danske unge, der har været udstationeret i udlandet igennem flere år. Disse oplever det typisk som en udfordring at "genindtræde" i dansk kultur og skolesystem. Disse vil vi gerne hjælp fagligt såvel som socialt.

Skolen har et tæt samarbejde med det lokale psykologiske rådgivningscenter, hvor skolen i samarbejder med hjemmet, eleven og skolens pædagogiske personale forsøger at fastholde og udvikle eleverne her igennem. Skolen betaler de første samtaler, for at sikre en hurtig hjælp, hvor det er nødvendigt.

Skolen er åben for optag hele året, hvor vi imødekommer de elever, der har fået en forkert start et andet sted. Det gør vi ved at screene eleverne og imødekomme dem på de punkter, der skal til for, at de også lykkedes i uddannelsessystemet.

Igennem vores tiltag og fokus har vi igennem en 5-årig periode kontinuerlig fastholdt ca. 95% af eleverne på skolen.

 

Formuleret efter Personalesamling den 10.11.16.
Fremlagt på bestyrelsesmøde den 12.12.2016 til beslutning.

Oversigt over mulighederne på Ranum Efterskole College Ranum Efterskole College Ranum Efterskole College Profilfag Ranum Efterskole College Rejser En International uddannelse Find Ranum Efterskole College Meld dig ind p� Ranum Efterskole College Bestil en rundvisning hos Ranum Efterskole College Ranum Efterskole College p� Facebook Nyheder p� Ranum Efterskole Ny elev p� Ranum Efterskole College L�s mere om Ranum Efterskole College Undervisning p� Ranum Efterskole College Ranum Efterskole College Internationale afdeling. Ranum Efterskole College Profilfag Ranum Efterskole College Rejser Ranum Efterskole College Billeder Ranum Efterskole College Kontakt Image Map
Oversigt over Partnere Oversigt over Partnere

Ranum Efterskole College  *  Seminarievej 23, 9681 Ranum  *  E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  *  Tel: 96 66 44 00  *  Læs op