produkt-form-10kl-tilbud

Produkt og Formgivning

Formålet med undervisningen i produktudvikling og formgivning er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses- og erhvervsmæssige fagområder, som faget kan relateres til.

Gennem undervisningen opnår eleverne kendskab til fagets praksis ved at beskæftige sig med metoder, redskaber, materialer og værktøj, der kendetegner relaterede fagområder.

Elevernes egne iagttagelser og eksperimenter står centralt i undervisningen, for at eleverne kan udvikle praktiske færdigheder, kreativitet og evne til refleksion.

Undervisningen indeholder uddannelses- og erhvervsafklarende elementer, med henblik på at eleverne bliver afklarede og motiverede til valg af ungdomsuddannelse.

Målet med forløbet er at eleverne selvstændigt kan producere et produkt og ændre på produktes funktionalitet eller udseende.

Eksempler på indhold:
– arbejdstegninger
– metoder til at udvikle et produkt
– formernes betydning og anvendelighed
– arbejde i forskellige håndværk ( tømrer,
– besøg ved forskellige håndværk/museer/udstillinger ect.
– valg af værktøj og anvendelse af værktøj til forskellige produkter
– udformning af produkter
– tilrettelægge arbejdsprocessen og beskrive arbejdsprocessen
– lave udstilling af egen produkterda_DKDanish