innovation-10kl-tilbud

Innovation og Iværksætteri:

På Ranum efterskole vil tibudsfaget iværksætteri og innovation have en central betydning, for at eleverne opnår kompetencer til at kunne etablere sig som udbyder af aktivitere og .

Formålet med faget er:

At eleverne kan starte egen aktivitet eller medvirke til udvikling og innovation i klubber og foreninger samt får kendskab til den jura der er i forbindelse med produktudvikling.

Målet med faget er :

At eleven er i stand til at gennemføre aktiviter med og for andre mennesker

Fagets indhold:

Arbejde med udvikling af projekt hvori indgår
– projektes mål
– projektes gennemførelse
– hvervning af besøgende/deltagere til projektet
– organisering af projektet
– evaluering af projektet
– egen rolle i projektet
– udvikling af egen rolle
– ledelse af projektet
– videre udvikling af projektet
– besøg ved forskellige igangsættere/ eller igangsætter projekter
– love og regler i forbindelse med projektet
– modeller og forhold der skal tages hensyn til ved at gennemføre projekter
– undervisningen skal indeholde elemeneter der realterer sig til forskellige erhverv og aktiviteter

Gennemførelse:

Eleverne skal i samarbejde med klubber og foreninger gennemføre og gennemfører selvudviklede projekter.
Det kan være et alternativ idrætsstævne, en event i Ranunm by, en event i/på Multihallen, et arrangement på skolenda_DKDanish