AS & A level

Cambridge AS/A Level

 

  • 15-17 år.

Vi tilbyder en bred vifte af forskellige fag, hvor eleven vælger 4-5 fag efter interesse og kompetencer. Der er ingen obligatoriske fag på advanced level – med undtagelsen af dansk undervisningen for internationale elever, som ikke har dansk som modersmål.

Fag udbud

ENGLISH

  • Til eleven som ønsker at lære om det engelske sprog og dets brug i nutidig kommunikation. Formålet er at anspore til en kritisk tilgang til tekster og materiale af forskellige slags, samt etablere kompetencer inden for kommunikation, research og analyse. Eleven vil lære at læse og analysere materiale, lære at skrive og fremstille korrekt på engelsk, samt opnå en dybere forståelse af det engelske sprog i en bredere kontekst.


MATHEMATICS

  • Til eleven som ønsker at videreudvikle sin læren om og sine kompetencer fra IGCSE Mathematics (eller lignende).


PHYSICS

  • Til eleven som ønsker at videreudvikle sin læren om og sine kompetencer fra IGCSE Physics (eller lignende). Formålet er at opnå en dybere forståelse af koncepter og idéer, og deres brug i nyere kontekster. Faget opmuntrer til kreativ tænkning og problem-løsning. Faget er ideelt til eleven som ønsker en videregående uddannelse inden for fysik eller lignende ved universitetet.  


GERMAN

  • Til eleven som ønsker at videreudvikle sin læren om og sine kompetencer fra IGCSE German (eller lignende). Eleven vil lære at bruge sproget i forskellige kontekster og situationer. Eleven vil lære at håndtere tekst og andet materiale, samt blive mere flydende mundtligt.


FRENCH

  • Til eleven som ønsker at videreudvikle sin læren om og sine kompetencer fra IGCSE French (eller lignende). Eleven vil lære at bruge sproget i forskellige kontekster og situationer. Eleven vil lære at håndtere tekst og andet materiale, samt blive mere flydende mundtligt.


SPANISH

  • Til eleven som ønsker at videreudvikle sin læren om og sine kompetencer fra IGCSE Spanish (eller lignende). Eleven vil lære at bruge sproget i forskellige kontekster og situationer. Eleven vil lære at håndtere tekst og andet materiale, samt blive mere flydende mundtligt.


HISTORY

  • Til eleven for som ønsker at videreudvikle sin læren om og sine kompetencer fra IGCSE History (eller lignende). Eleven vil opnå en forståelse af historiske temaer og få værktøjerne til at kunne researche, analysere og fortolke i en historik kontekst. På AS level, vil eleven kunne vælge at fokusere på forskellige hovedemner – Europæisk historie, amerikansk historie eller international historie.


GLOBAL PERSPECTIVES

  • Til eleven som ønsker at forberede sig på et positivt engagement i vores dynamiske verden. Eleven vil udvide sin horisont gennem kritisk analyse af og refleksion på de udfordringer det globale samfund i dag står overfor. Pensum er kompetence-baseret mere end fokuseret på viden om bestemte emner. Eleven vil lære at researche, analysere, diskutere, evaluere og konkludere – alle kompetencer nødvendige hvis man ønsker en højere videregående uddannelse i det globale samfund.

Eksamen og certificering

Alle fag på AS level afsluttes med eksamen og individuel karakter. Karakterskalaen for Cambridge International AS level strækker sig fra A til E, med A som udtryk for det højeste præstationsniveau. E udtrykker laveste præstationsniveau for en bestået eksamen. Der gives ikke karakteren A* ved eksamenerne under Cambridge International AS level.

Alle fag på A level afsluttes med eksamen og individuel karakter. Karakterskalaen for Cambridge International A level strækker sig fra A* til E, med A* som udtryk for uovertruffen præstationsniveau. E udtrykker laveste præstationsniveau for en bestået eksamen.

Advanced levels sammenlignelig med den danske studentereksamen (2. og 3.g.), dog med et internationalt perspektiv.

Cambridge Advanced levels er verdens mest populære internationale kvalifikationer for elever i alderen 15 til 17. Den er internationalt anerkendt – både universiteter og virksomheder verden over betragter uddannelsen som en solid basis for fremgang og succes.

 da_DKDanish