Chearleading-P3-2013

Chearleading – Los Angles

Dagbøger, billeder og video kommer herunder

Facebook


 

Rejse information:

Profilpagsrejser Ranum Efterskole 2013

Undervisningen kommer til at veksle mellem teori og praksis. Det teoretiske arbejde vil bl.a. dreje sig om cheerleading i et historisk og kulturelt perspektiv, både i Danmark og USA. Profilfagsrejse går til L.A., hvor vi vil beskæftige os med high school kulturen, samt L.A. historie og samfund i dag. Faget vil også bestå af en introduktion til kroppens anatomi i den udstrækning det har relevans for den fysiske træning. Arbejdet vil blive organiseret som lærer- og/eller elev-oplæg, individuelt – og gruppearbejde, anvendelse af relevante tv-udsendelser mm. Den praktiske del af undervisningen vil bestå af fysisk træning bl.a. smidigheds- og styrketræning. Vi vil også fokusere på at øge elevernes kropsbevidsthed gennem forskellige massage og afspændingsøvelser.

Målsætningen
med faget er, at eleverne øger deres kropsbevidsthed og samarbejdsevner. De skal arbejde frem i mod at kunne præsentere et færdigt cheerleading program, der evt. skal fremvises på profil-fagsrejsen til L.A. Det er hensigten, at eleverne selv skal være med til at udfærdige dele af dette program. Målsætningen er ydermere at eleverne får et kendskab til hele livsstilen og kulturen omkring cheer-leading – særligt med fokus på L.A./USA. Faget skal bidrage til, at eleverne oplever, at de alle skal bidrage og har ansvar for, at det fælles projekt lykkes.

Profilfagsrejsen
I cheerleading går i år til L.A. Denne destination er valgt ud fra erfaringerne fra sidste års rejse og et elevønske om at udforske cheerleading kulturen i netop USA. På profilfagsrejsen vil vi tilstræbe at besøge en highschool med henblik på deltage i undervisningen, samt møde og måske træne med skolens cheerleadere. Der vil så vidt muligt være træning/undervisning i cheerleading med gæstelærere flere dage på rejsen. Vi vil ligeledes tage til en sportsbegivenhed for at se professionelle cheerleadere i aktion. Derudover vil der være et eller flere kulturelle arrangementer. Efter rejsen skal eleverne arbejde med deres rejseoplevelser med henblik på formidling til de andre elever/forældre.

Lærere på Chearleading vil bl.a. være:
Solveig Madsen Spørgsmål angående faget rettes til som@ranumefterskole.dk

Vilkår:
Eleverne på dans skal være interesserede i at danse og ikke alene vælge profilfaget for en rejse til Los Angeles. Det er gennem dansen at fællesskabet fødes og vi møder kulturen og unge.

Egenbetaling:
Los Angeles ca. 6.500,- kr.
1. rate 3.000,- kr. inden den 1. februar.+ evt. rejseafbestillingsforsikring kr. 280,- kr.
2. rate 3.500,- kr. inden den 1. marts.da_DKDanish