Nyhedsbrev 27.04 2012

Kære læser!
Alle elever er hjemme i god behold fra de mange profilfagsrejser og at dømme efter elevernes historier, billeder og film, så har det igen været en stor og flot afslutning på den 3. profilfagsperiode. På lærermødet blev rejserne kort evalueret og det forlyder samstemmende, at eleverne har vist meget stor selvstændighed og der har ikke været pædagogiske problemer af betydning på nogen af rejserne. Stort set alle opstillede mål blev nået og personligt oplevede jeg med sejlads i Grækenland, at eleverne tog et stort ansvar for hinanden og virkelig hjalp og støttede hinanden undervejs. Mens vi alle har været ude af huset, har håndværkerne skåret hul til trappe, boret og banket mure ned og de ti lejligheder i mellembygningen er ved at tage form. Samtidig graves der overalt på Seminarie- og Kærvej, da vi er ved at få lagt fjernvarme ind. Spisesalen er også under udvidelse, og heldigvis er sker det uden de store gener for elever og ansatte, da vi har rigeligt med klasseværelser og plads i hovedbygningen.

I ugens løb har en gruppe elever været til fodboldstævne, andre har trænet løb og flere har nydt det dejlige vejr på plænen. Tirsdag aften var der Kærhusaften med RE-Quiz og det var en hyggelig aften. I denne og næste uge arbejdes, der med opsamling og forberedelse til fremlæggelserne fra profilfagsrejserne for de andre elever. Se billeder og film, samt dagbøger etc. på profilfag/rejser

Dykkerne har været i Limfjorden og selvom kontrasten var næsten 15 grader, så blev det en dejlig frisk oplevelse at dykke i de 10 grader i fjorden.

I dag, fredag holdt vi et seminar for andre efterskoler og interessenter om Dannelsesrejsen i efterskolen. De to unge forskere, Peter og Trine, som har arbejdet og fulgt eleverne på Nepal profilfaget igennem et ½ år, fremlagde resultaterne af deres undersøgelse og kom med en række anbefalinger til hvad der udvikler og danner eleverne på profilfagsrejserne. Gastronomiholdet havde arrangeret en flot frokost inspireret af flere verdensdele.

Udtræksfagene er offentliggjort. Onsdag blev alle udtræksprøverne offentliggjort og i løbet af torsdag og fredag, samt i den kommende uge trækker eleverne deres emner til synopsis prøverne i dansk mv. Der er rigtig mange og vigtige forberedelser at de kommende prøver, derfor bliver hele programmet gennemgået på tirsdag af Ib Christensen i fællessamlingen. På siden undervisning findes prøveplaner og eleverne har deres egne prøveplaner i perioden. I prøveperioden arbejdes der både med repetition og med synopsis skrivning, og der vil ligeledes være et aktivitetsprogram, som både elever og lærere sammen udformer.

Pædagogisk har det været en rigtig hyggelig uge med stor gensynsglæde og fællesskabsfølelse. De mange historier fra rejserne har summet overalt på skolen og der er ingen tvivl om at samværet og oplevelserne på rejserne har knyttet nye venskaber og stærke fællesskaber. I aften er der igen elevfest arrangeret mellem elevfestudvalget og forældrerådet, og mange elever er hjemme på en velfortjent weekend. Faldskærmsholdet forsøger at gennemføre kurset i denne weekend, selvom vejrudsigten ikke er alt for lovende. Elever fra drama gav en lille smagsprøve fra deres kursus og fik 21 elever hvervet til en lille happening for de nye elever den 16. maj.

I den kommende uge er der først og fremmest fokus på de forestående prøver, og alle skal huske deres lommeregner etc. I sejlads afholdes duelighedsprøver. Undervisningen afsluttes torsdag pga. St. Bededag.

Husk tilmelding til den kommende forældre weekend den 11.-12. maj – under kontakt på hjemmesiden.
kontakt/tilmelding-til-familieweekend-pa-re

Med venlig hilsen og rigtig god weekend til alle!

Olav Storm
forstanderda_DKDanish
en_GBEnglish da_DKDanish