Profilfag Intro

Vælg 3 profilfag indenfor Natursport og Imagination

Tjek de forskellige profilfag – og vær med til at designe dine egne spændende fag !

Street Performance Musik på Ranum Efterskole Læs mere om vores sejlads profilfag Læs mere om vores Adventure profilfag Læs mere om vores dykker profilfag
Media på Ranum Efterskole Læs mere om vors ridning profilfag Læs mere om vore kampsports profilfag Gastronomi på Ranum Efterskole Dans på Ranum Efterskole
Design på Ranum Efterskole Dyk & Pløk Guide og Event Drama Ranum Efterskole

Kort om profilfag på Ranum Efterskole:

Hver profilfagsperiode afsluttes med en ekspedition af 1-2 ugers varighed.
Vi har rejst til over 30 lande og storbyer med Natursport og Imaginationholdene. Vi rejser ca. 3 uger på et skoleår!

Profilfagene kan kombineres af flere temaer, fag og aktiviteter. Inden skolestart vælger du et profilfag. Senere på året er du med til at foreslå nye profilfag og vælge dit nye profilfag.

1. Første periodes profilfag.
vælges inden skolestart. Holdene samles ved nye eleversdag den 2. juni til en indledende introduktion. I den første periode øves en række færdigheder indenfor profilfa-get, som bruges for alvor på profilfagsrejsen i uge 41. Første periodes mål er også at kvalificere eleven til at indgå i valgprocessen til 2. og senere 3. peri-ode. Derfor har lærerne tilrettelagt forløb, som præsenterer eleven for hvad et profil er, hvordan det udvikles og hvorledes eleven selv kan være med til at forme det og nye efterfølgende.

2. Anden periodes profilfag vælges i udgangen af september.
Elever og lærere har mulighed for at forme nye profilfag. Temaet er verdensborger og globalisering. Gennem et fokus på både kultur og aktivitet møder vi unge rundt om i verden og lærer både om deres og vores egen livsformer. Vi kal-der det kulturprofilfag og i forløbet forberedes en ekspedition som afvikles i januar.

3. Tredje periode vælges i december.
Elever og lærere kan igen forme nye fag, og eleverne er typisk meget aktive. Målet er bl.a. at bruge erfaringerne fra 1. og 2. profilfag til at kombinere interesser, aktivitet og kulturmøder. Temaet er dannelse, og det sker særligt når eleverne på egne præmisser møder andre kulturer og bruger den frihed, som erfaringerne fra de første profilfag har givet dem. Rejsen i 3. periode ligger typisk i starten af april. Før konfirmationer og de skriftlige prøver.

EGENBETALING:

Der er en egenbetaling på 2.000,- kr. på den første profilfagsrejse, bortset fra Dykning og Water-Performance.
Se under disse. Egenbetalingen opkræves med 1. rate i juli, da der skal bestilles billetter mv.
Egenbetalingen + den del af skolepengene, der er reserveret 1. rejseuge, sætter det rammen for rejsen.
Har du valgt dykning, sejlads og water performance.

I 2. og 3. rejse er der forskellige niveauer for egenbetaling. Når vi har forskellig egenbetaling på profilfagene, så skyldes det skolens værdigrundlag. Vi har fokus på at danne unikke interessefællesskaber og give plads til den en-keltes interesser, drømme og mål i respekt for fællesskabet. Derfor har vi også mulighed for at rejse længere end andre efterskoler. Det er et enestående dannelsesgrundlag.

Ansøgning om individuel supplerende tilskud:
Skolen har mulighed for at støtte elever med et bidrag til profilfags egenbetalingen, således at elever, der ikke har været af sted på en større rejse med egenbetaling også kan få mulighed for dette.
Kriterierne for støtte er, at eleven familien selv bidrager med egenbetaling efter evne, og at eleven ikke har mod-taget støtte til en anden rejse, samt at eleven ikke får sit ophold eller profilfagsrejsen betalt af anden instans.

Spørgsmål til profilfagene mailes til de lærere, der er anført under hvert profilfag, og overordnet kan mailes til os@ranumefterskole.dk

Læs om profilfagene i nedenstående profilfagsmagasiner

Profilfagsvalg   Kulturfag   Test

  


Ranum Efterskole sætter kursen mod nye horisonter og udfordringer som giver oplevelser for livet !da_DKDanish
en_GBEnglish da_DKDanish