Dans

Dans

Tilbage til oversigten

Formålet med undervisningen i profilfaget dans er, at eleverne skal opleve glæden ved dans og bevægelse. Dans på Ranum Efterskole College er også et socialt fag, hvor eleverne kommer hinanden i møde gennem rytme, dans og bevægelse under hensyntagen til vidt forskellige udgangspunkter.

Gå til rejseinfo for Dans

dans2

Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at udvikle kropsbevidsthed og forståelse for forskellige danse og bevægelsesudtryk. Det er lysten, der driver værket, og vi vil understøtte elevernes glæde ved bevægelse og udvide deres muligheder og kompetencer på området. Endvidere favnes der i danseundervisningen bredt, og der vil blive undervist i mange forskellige genre inden for alt fra street dance og break dance til moderne og showdance. Vi har kontakter til flere gæstelærere, der er specialister inden for forskellige områder af dans, hvilket vi i særdeleshed benytter os af på profilfagsrejserne.

Undervisningen vil omfatte aktiviteter, hvor eleverne eksperimenterer med egne dansesekvenser og øvelser. Derigennem udvikler eleverne kendskab til koreografi, musikforståelse og deres egen kreativitet.

På profilfagsrejserne har eleverne mulighed for at møde helt anderledes dansekulturer, og gennem fælles oplevelser bliver holdet knyttet tættere sammen. Dans er teamwork frem for alt andet, og rejserne er med til at styrke dette aspekt. Eleverne bliver på profilfagsrejserne undervist på udenlandske danseskoler, hvor eleverne får mulighed for at udvide deres kendskab til dans og andre kulturer. På profilfagsrejserne kombineres dans og kultur, hvilket bidrager til, såvel uforglemmelige oplevelser, men også elevernes personlige dannelse og udvikling.

Danseekspedition sigter mod London og Hong Kong:
Dans rejser til London i første periode og som noget nyt til Hong Kong i i 3. periode. Dans i London vil bestå af besøg på flere forskellige dansestudier hvor eleverne vil modtage undervisning i forskellige dansestilarter. Ud over danseundervisningen er formålet i London at performe et Flash Mob. Undervisningen på skolen har i ugerne op til rejsen, haft dette mål, hvor eleverne, udover selve flash mobbet, har arbejdet fokuseret med udtryk og samarbejde.

Dans i Hong Kong vil være en blanding af dans og kultur. Vi skal besøge en privat skole, hvor vi skal performe og udveksle dans med de elever der går på skolen. Vi vil besøge en danseskole, hvor vi vil modtage danseundervisning. Netop Hong Kongs enestående kultur og historie forsøger vi bringe ind i rejsen, så eleverne både får en smag af byens kunstneriske liv, så som dans og performance samt kendskab til dens gribende historie.

Rejseinformation

Sikkerhedsinstruks Dans

Sikkerhedskort Dans

Undervisere

 Ranum EC Jes S Mikkelsen web Ning Xu  
Jess Frost
jf@ranumefterskole.dk
Ning Xu
xn@ranumefterskole.dk
 

 

Vilkår og egenbetaling

Vilkår: Eleverne på dans skal være interesserede i at danse og have mod på at optræde. Det er en god ide at medbringe sko og praktisk beklædning til dans.

Egenbetaling 1. periode: Ca. 2.000,- kr. (London)
Egenbetaling 3. periode: Ca. 7.500,- kr. (Hong Kong)

Link til webshoppen

Følg danserne på Facebook

 da_DKDanish