Vildsted sø

Ranum Efterskole

– Ligger midt mellem Hav, fjord og hede i Himmerland 

Rønbjerg havn

Området er kendetegnet ved en meget varieret og tilgængeligt natur, der byder på en række aktivitetsmuligheder, som ikke findes i samme koncentration noget andet sted i Danmark.

Efterskolen ligger kun få meter fra det genetablerede naturområde Vilsted Sø, hvor det er muligt at sejle i kano, kajak, tømmerflåder etc.

Mod øst ligger det smukke Himmerland og mod syd markerer Ertebølle og Trend Skov grænsen til Limfjorden, et af Danmarks bedste sejladsområder med Livø, Fur og Mors indenfor få timers sejlads.


Vilsted Sø

Ranum Efterskole markeret med rød prik

Vilsted Sø ligger mellem Ranum og Vilsted og er det hidtil største natur- og miljøgenopretningsprojekt i Nordjylland. Det blev færdigt i 2005, er nu genskabt ca. 900 ha sø og vådområde.da_DKDanish