Prøver

Prøver

– Du skal også sætte dig faglige mål!

eksame på Ranum EfterskoleKravene for at komme på efterskolen er, at man har bestået Folkeskolens 9. klasse eller Folkeskolens 8. klasse. Det er ikke et krav, at man dyrker natursport eller idræt. Den gruppeorienterede undervisning i natursporten varetages af højtkvalificerede undervisere, og i naturen er det kun den enkelte selv, eller gruppen, der sætter begrænsningen for udfordringen.

I 9. klasse skal der vælges mellem tysk og fransk. For 10. klasses elever, kan der vælges mellem tysk/fransk og fysik/kemi. Kultur, historie, kristendom og samfundsforhold indgår i MEDBORGERSKAB.
Udervisningen veksler mellem klasseundervisning, selvstudie, gruppeundervisning, projektarbejde, foredrag og fællestimer. Derudover er der mulighed for fritidsundervisning i de 2-4 klubber, som tilbydes mandage til torsdage mellem 19-21.00

Prøverne prioriteres højt.
Det er vigtigt, at den enkelte elev får den bedst mulige eksamen i alle fag, både i de mundtlige og skriftlige discipliner. Vi tilbyder Folkeskolens Afgangsprøve og Folkeskolens 10. klasses prøve.da_DKDanish