Vejledning

Din fremtid efter Ranum Efterskole

Hent seneste vejledningsmateriale her.

Erhvervsvejledning på Ranum Efterskole

Alle fra 9. årg. og fra 10. årg. tilbydes erhvervsvejledning.

Elever fra 10. årgang skal i uge 47 i brobygning, se hvilke muligheder du har og hvordan du tilmelder dig under ”Valgskemaer og foldere”.

Alle elever bliver præsenteret for forskellige uddannelsesretninger og arbejdsforhold i forskellige arrangementer i løbet af vinteren. Hvis man er i tvivl om hvor man skal tage sin ungdomsuddannelse, så kan det være en god idé at aflægge et besøg på den/de institutioner man gerne vil vide lidt mere om. En del af ungdomsuddannelsernes informationsmøder finder sted, imens vi er på kulturfagsrejserne, men ofte er de enkelte uddannelser også meget villige til at lave individuelle aftaler med jer efterfølgende.

Valgskema & foldere

Brobygning valgskema 10 kl. 2018

Brobygningskatalog 2018

Praktikforløb

Vejledningsmuligheder for forældre

I forældre er meget velkomne til at kontakte vores vejledere, hvis I har nogle spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med jeres barns uddannelsesvalg. Det kan I nemmest gøre på Skoleplan. Der er også mulighed for at komme til en personlig samtale med vejlederen, hvis der er behov for det. Alle elever har en personlig vejleder – se hvem længere ned på siden.

Personlig vejledning

Alle elever skal til en individuel samtale med deres vejleder. Disse samtaler finder primært sted oktober-december. I forbindelse med samtalerne laver vejlederen en Uddannelsesparathedsvurdering – ofte i samarbejde med kontakt-og faglærere.

Ansøgninger

Alle elever skal i forbindelse med uddannelsesvalget udfylde ansøgning til ungdomsuddannelserne
på www.optagelse.dk. Proceduren er ikke den samme i 9. og 10. kl., men øverst på denne side kan I se den procedure, der er relevant for jer.

Samarbejde

Som udgangspunkt samarbejder vi med det UU-center som eleven er tilknyttet i hjemkommunen!

Vigtig dato:

1. marts 2019 skal alle ansøgninger være afsendt elektronisk til det kommende uddannelsessted. Det er jer forældre, der skal sende den endelige ansøgning afsted (her skal I bruge jeres NemId).

Vejledere

Ranum EC Peter Kristensen web Anders Hansen Ranum EC Rikke Wulff Andreasen web
Peter Kristensen
Almen 10. kl.
pk@ranumefterskole.dk
Anders Hansen
Almen 10. kl.
aha@ranumefterskole.dk
Rikke Wulff
rw@ranumefterskole.dk
Mathias Kjær Rathmann Ranum EC  
Mathias Kjær Rathmann
mkr@ranumefterskole.dk
Cecilie B. Poulsen
cb@ranumefterskole.dk
 

 

Websider om uddannelse på nettet

www.ug.dk er en side om alle uddannelser i Danmark. Her finder I også flere vejledningsværktøjer.
www.optagelse.dk er siden, hvor man laver sin ansøgning til ungdomsuddannelse.da_DKDanish