Evaluering

Evaluering og statistiske undersøgelser

Undervisningsmiljøvurdering

I perioden 2013-2015 har Ranum Efterskole College udviklet sig på mange områder og vi har derfor gennemført en bred evaluering af skolen.

Se undersøgelse (pdf)

Endvidere gennemføres løbende interviews med kontaktlærerne, hvor vi sætter fokus pĂĄ elevtrivsel og udvikling pĂĄ skolen. Her følges op med dialogmøder i storgruppen, elevrĂĄdet og pĂĄ personalesamlinger. 

OpfølgningsmĂĄlsætninger – uddrag
Inddrage eleverne i indretning af uv-lokaler: Lærere for ejerskab til lokaler og der er lavet en fast ansvarsfordeling for rengøring af fælleslokaler, så alle elever har deres eget ansvarsområde og vi løfter i flok.
Fællesrum gentænkes og indrettes: Verdensrummet er etableret i Seminariehuset, og der er lavet hyggekrog, samt lektierum i Kærhuset. Der er indrettet lærerværelse med hyggekrog og IT arbejdspladser.

Plan for opfølgning på undervisningsevaluering
Ledelse, lærere og elevråd identifiserer centrale temaer i undervisningsevalueringen og udformer handlingsplaner til forbedringer. Disse offentliggøres i Nyhedsbrevet og der pædagogisk team er tovholdere i at forfølge handlingsplanen i praksis.

Selv-evaluering
Selv-evalueringen er bĂĄde bestyrelsens, ledelsens, ansattes og elevernes, samt forældrenes metode til at forbedre skolen hverdag og fremtid. Vi arbejder med evaluering af skolens aktiviteter i forhold til skolens værdigrundlag og formĂĄl i gennem 3 ĂĄrlige faser:

a. Bestyrelsens evaluering af skolens værdigrundlag og praksis – afholdes i september mĂĄned pĂĄ baggrund af bl.a. nedenstĂĄende evalueringer.

b. Medarbejdernes evaluering afvikles marts mĂĄned i form af et ĂĄrligt temamøde over værdigrundlag og praksis, samt mĂĄl for fremtiden.  Hvert ĂĄr udarbejdes desuden en skriftlig vurdering af arbejdsmiljøet, henholdsvis det psykiske og det fysiske.

c. Elever og forældre evaluerer skoleopholdet ultimo juni.

d. SU og Pædagogisk team sammenfatter i samarbejde med ledelsen og bestyrelsen nye må for skolens udvikling.

Ranum Efterskole College selvevaluerings- og fremtidsseminar

Fællesleg på Ranum Efterskole

Statistiske oplysninger om Ranum Efterskole

Links til Ranum Efterskoles karakter 2009-10 – pĂĄ Undervisningsministeriet hjemmeside:da_DKDanish