fbpx
 

Økonomi

Økonomi og støtteberegning

Ranum Efterskole - malet oversigtskort

Det er en investering i resten af livet – at gå på efterskole!
På Ranum Efterskole betaler man skolepenge hver uge, hvortil forældrene får tilskud af staten.
Herudover har vi jf. vores værdigrundlag, besluttet at give de unge mulighed for at forfølge deres interesser og drømme i profilfagene. Derfor har vi forskellig egenbetaling for rejserne, bestemt af om profilfagsholdene rejser til London, USA eller måske helt til Nepal.  Se eksempler på egenbetaling under profilfagsrejser.

Et skoleår beregnes som 42 uger
Herfra trækkes elevstøtte fra staten. Statsstøtten afhænger af dine forældres indkomst-grundlag to år før, du skal på efterskole. Indkomstgrundlaget svarer for de fleste til lønindkomsten efter AM-bidrag med tillæg af positiv kapitalindkomst og uden hensyn til eventuelle fradrag. Skolen hjælper med at udfylde ansøgningsskemaer om elevstøtte.

Ranum Efterskole følger Efterskolernes standard vilkår

Her kan du også beregne egenbetalingen – det du skal betale efter at have fratrukket den elevstøtte, staten yder til efterskoleopholdet.
Egenbetaling og elevstøtte udregnes på uge basis. Når du skal udregne betaling for skoleåret, skal du gange med antallet af uger.

Betalingen falder i 10 rater: juli, aug., sept., okt., nov., jan., feb., marts, april, maj.